Без категорії

Оголошено конкурс на зайняття вакантної посади директора КНП «Медичний центр Борщагівської сільської ради»

важлива
важлива

05 листопада 2021 рік

Борщагівська сільська рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора КНП «Медичний центр Борщагівської сільської ради»

Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 31. 10. 2018 № 1977  затверджено зміни до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров’я». Зміни набули чинності з 01 січня 2019 р.

До 01 січня 2022 року – повна вища освіта (спеціаліст, магістр) у галузі знань «Управління та адміністрування» (за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» або «Менеджмент») або «Охорона здоров’я» з наступною спеціалізацією зі спеціальності «Організації і управління охороною здоров’я» або «Право», або «Соціальні та поведінкові науки», або «Гуманітарні науки».

З 01 січня 2022 року – повна вища освіта (спеціаліст, магістр) у галузі знань «Управління та адміністрування» (за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» або «Менеджмент») або «Охорона здоров’я» або «Право», або «Соціальні та поведінкові науки», або «Гуманітарні науки». У разі освіти у галузі знань «Охорона здоров’я», «Право» та «Соціальні та поведінкові науки», або «Гуманітарні науки» вимагається також наявність вищої освіти у галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування» (крім як для керівників закладів охорони здоров’я, які надають тільки первинну медичну допомогу).

НАЙМЕНУВАННЯ ПОСАДИ:

 •  директор КНП «Медичний центр Борщагівської сільської ради» Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської області.

СТАЖ РОБОТИ:

 • для керівника закладу охорони здоров’я, який надає тільки первинну медичну допомогу, не менше 3-х років трудового стажу за основою спеціальністю або одного року на керівних посадах.»

ВИМОГИ ДО ПРЕТЕНДЕНТІВ НА ЗАЙНЯТТЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ:

 •  громадянство України,
 • повна вища освіта за ступенем магістра спеціальності галузі знань “Управління та адміністрування” або “Публічне управління та адміністрування”, або “Право”, або “Соціальні та поведінкові науки”, або “Гуманітарні науки”, або “Охорона здоров’я” та спеціалізацією “Організація і управління охороною здоров’я”,
 • не менше 3-х років стажу за основною спеціальністю або одного року на керівних посадах,
 • підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, тощо у разі наявності),
 • вільне володіння державною мовою,
 • знання Конституції України, законів, постанов, указів, розпоряджень, рішень та інших нормативно-правових актів органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності закладу охорони здоров’я; профілю, спеціалізації й особливостей структури закладу охорони здоров’я; податкового та екологічного законодавства; перспектив, вітчизняних і світових тенденцій технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі і закладу охорони здоров’я; можливостей ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни; кадрових ресурсів закладу охорони здоров’я; порядку розроблення і затвердження бізнес-планів, фінансових планів (у разі необхідності) та програм виробничо-господарської діяльності; ринкових методів господарювання та управління; кон’юнктури ринку; порядку укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організації виробництва, праці та управління; етики ділового спілкування та ведення переговорів; трудового законодавства, технологій інформаційного забезпечення управління, форм та методів роботи із засобами масової інформації; правил ділового етикету; сучасних засобів комунікацій та зв’язку; сучасної наукової літератури та науково-практичної періодики за фахом; методики визначення потреби в лікарських засобах, медичних виробах, обладнанні; специфіки менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров’я,
 • високі ділові і професійні якості та організаторські здібності.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ УЧАСТІ У КОНКУРСІ:

 • заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
 • автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
 • копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
 • копія документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);
 • копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж трудової діяльності не менше трьох років на момент їх подання;
 • довідка про відсутність судимості;
 • довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;
 • мотиваційний лист, складений у довільній формі.

ТЕРМІН ПРИЙНЯТТЯ ДОКУМЕНТІВ

 • до 05 січня 2022 року.

ДАТА ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ:

 • о 14:00 год. 06 січня 2022 року у конференц-залі Борщагівської сільської ради (с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Ярослава Мудрого, 1-А).