Без категорії

Спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції –  є органи прокуратури, Національної поліції, Національне антикорупційне бюро України, Національне агентство з питань запобігання корупції.

Нормативна база:

Відносини, що виникають у сфері запобігання корупції, регулюються Конституцією України, міжнародними договорами, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, законами України, а також прийнятими на їх виконання іншими нормативно-правовими актами: