Новини Суспільні

Оголошення про відбір суб’єкта оціночної діяльності для здійснення незалежної оцінки нерухомого майна

важлива
важлива

Оголошення про відбір суб’єкта оціночної діяльності для здійснення незалежної оцінки нерухомого майна – Будівля дошкільного навчального закладу з господарськими будівлями, що планується придбати в комунальну власність Борщагівської сільської територіальної громади Бучанського району Київської області

Мета проведення робіт: проведення незалежної експертної грошової оцінки нерухомого майна – Будівля дошкільного навчального закладу з господарськими будівлями з метою його придбання.

Об’єкт оцінки: Будівля дошкільного навчального закладу з господарськими будівлями площею 1902.8 кв.м., Київська обл., Бучанський р-н, с. Софіївська Борщагівка, вул. Райдужна 143.

Земельні ділянки на яких розташований об’єкт: 3222486200:03:006:0088; 3222486200:03:006:0124, 3222486200:03:006:0145; 3222486200:03:006:0136; 322486200:03:006:6101.

Замовник робіт з оцінки: Борщагівська сільська рада Бучанського району Київської області

Термін виконання робіт: 10 робочих днів.

Платник: Борщагівська сільська рада Бучанського району Київської області

Кінцевий термін подання документів:  16.03.2023 рік – 17.30.

Суб’єкти оціночної діяльності, які бажають взяти участь в оголошеному конкурсі, подають до Замовника конкурсну документацію. Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом документів, що містяться у конверті.

На конверті слід зазначити:

– «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності»;

– назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності;

– найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.

 

До заяви на участь у конкурсі за встановленою формою додаються:

– виписку з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

– копії кваліфікаційних документів оцінювачів, яких буде залучено до проведення оцінки і підписання звіту про оцінку майна (наявність у претендента чинного кваліфікаційного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності виданого згідно із Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки (в разі оцінки нерухомого майна) або наявність у претендента необхідних документів, що передбачені для суб’єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель згідно із Законом України «Про оцінку земель»);

– перелік оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна, та їх особистого практичного досвіду у виконанні робіт з оцінки нерухомого майна  разом із заповненої інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів (кваліфікація, що підтверджуєтеся кваліфікаційним свідоцтвом (кваліфікаційними документами) оцінювача, досвід роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів тощо);

– досвід роботи з оцінки нерухомого майна;

– відомості про діяльність претендента (рік заснування; перелік робіт з оцінки; наявність відокремлених структурних підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо); іншу інформацію щодо досвіду у сфері оцінки майна претендента в Україні та інших країнах світу)

– конкурсна пропозиція претендента, запечатана в окремому конверті, щодо вартості надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких послуг, а також строку їх виконання у календарних днях (не більше ніж 10 календарних днів). У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків, що сплачуються претендентом згідно із законом;;

– згода на обробку персональних даних від усіх залучених оцінювачів;

– кількість звітів про експертну грошову оцінку нерухомого майна, що складені за попередні 24 місяці учасником конкурсу (в тому числі, вказати кількість рецензій або висновків державної експертизи з результатами), надати одну або дві копії експертного звіту;

-за для підтвердження досвіду претендент повинен надати копію договору (договорів) про надання послуг (робіт) з оцінки разом з копією акту-приймання передачі робіт, копію висновку про вартість об’єкта оцінки, копію рецензції на звіт;

– всі копії документів повинні бути завірені власними підписами оцінювачів;

– досвід роботи претендента на менше 2 років

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єктів оціночної  та професійну оціночну діяльність в Україні», яким передбачено здійснення практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.

Підтверджуючі документи:

  • Заява про учать у конкурсі з суб’єктів оціночної діяльності (додається);
  • Інформація про претендента;
  • копії кваліфікаційних документів оцінювачів, яких буде залучено до проведення оцінки і підписання звіту про оцінку майна

Усі документи посвідчуються підписом, а їх копії – згідно чинного законодавства.

 

Конкурсна пропозиція претендентів подається у запечатаному конверті і має містити пропозицію щодо ціни виконання робіт з врахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (з рецензуванням), а також  строк виконання робіт (у календарних днях з врахуванням рецензування).

У разі невідповідності документів вимогам оголошення, а також у разі подання неповного пакету документів, заява на участь у конкурсі не розглядається.

Дата, час та місце проведення конкурсу: 21.03.2023 року о 11 год 00 хв., місце: с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Ярослава Мудрого 1-А, 2 поверх, актова зала.

Конкурсна документація подається до Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської області не пізніше ніж за 2 робочі дні до оголошеної дати проведення Конкурсу в каб.105 до 17 год. 30 хв.

ЗРАЗОК ЗАЯВИ.doc