Новини Суспільні

ЗАЯВА про наміри (згідно з дод. Г ДБН А.2.2-1-2003)

25.05.2021

1. Інвестор (Замовник) Борщагівська сільська рада Бучанського району Київської області.

Поштова та електронна адреса 08130 вул. Ярослава Мудрого, 1А в с. Петропавлівська Борщагівка Бучанського району Київської області pbrada@ukr.net

2. Місце розташування майданчиків (трас) будівництва (варіанти) вул. Коцюбинського в с. Чайки Бучанського району Київської області.

3. Характеристики діяльності (об’єкта) будівництво загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів (орієнтовно за об’єктами-аналогами, належить до об’єктів підвищеної еконебезпеки) транскордонний вплив відсутній (наявність транскордонного впливу)

Технічні і технологічні дані громадське будівництво (види та обсяги продукції, що виробляється, термін експлуатації) термін експлуатації 100 років і більше.

4. Соціально-економічна необхідність планованої діяльності забезпечення населення учбовими закладами та об’єктами спортивно-оздоровчого призначення.

5. Потреба в ресурсах при будівництві і експлуатації

-земельних – територія школи площею 3.2597 га, яка входить в межі земляної ділянки загальною площею 5,0852 га. Кадастровий номер 3222485903:02:001:5623. Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти (площа земель, що вилучаються в тимчасове користування, вид користування)

-сировинних – відсутні (види, обсяги місце розробки і видобутку, джерела одержання)

-енергетичних (види, обсяги, джерела)

-електроенергія – Максимальне розрахункове навантаження 265кВТ. Електрозабезпечення об’єкту на стадії отримання ТУ.

-теплопостачання – від модульної газової котельні на території закладу.

-водних (обсяги, необхідна якість, джерела водозабезпечення).

-водопостачання – від господарського водопостачання с. Петропавлівська Борщагівка згідно з ТУ.

– трудових – будівництво згідно з штатним розкладом. Персонал школи -100 осіб.

6. Транспортне забезпечення (при будівництві та експлуатації) відкрита автостоянка автомобілів на 10 маш.*місць на території загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів.

7. Екологічна та інші обмеження планової діяльності за варіантами

Атмосферне повітря – не допускати перевищення гранично-допустимих концентрацій (ГДК) та орієнтовно безпечні рівні впливу (ОБРВ) забруднюючих речовин в атмосферне повітря населених місць діючих на території України. Дотримання встановлених санітарних розривів відповідно до ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», затверджених Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.06.1996 року № 173.

Водне – дотримання правил приймання стічних вод абонентів у систему каналізації м. Київ №1879 від 12.10.2011 року, затверджених КМДА. Шум та вібрації від технологічного обладнання – не перевищує допустимих рівнів звуку згідно до ДСП 173-96. Відходи – збирання, зберігання та передача на утилізацію чи переробку відбувається згідно Закону України «Про відходи».

8. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за варіантами

Відповідно до результатів геологічних вишукувань, спеціальні заходи з інженерної підготовки та захисту не потребуються. Проектні рішення будуть забезпечувати виконання ДБН та санітарно-гігієнічних норм та правил, охоронні, відновлювальні та захисні заходи. Передбачається відведення господарсько- побутових стоків до міської каналізаційної мережі; благоустрій та озеленення прилеглої території згідно дендроплану.

9. Можливі впливи планової діяльності (при будівництві та експлуатації) на навколишнє середовище

-клімат і мікроклімат вплив на клімат та мікроклімат не значний

-повітряне середовище на території прилеглої забудови забруднення приземного шару атмосферного повітря від даного об’єкту незначне

-водне середовище водовідвід з території забудови виконується системою зовнішніх водостоків. Стоки від стоянки автомобілів, перед скидом, попередньо очищуються.

-грунт рослинний шар грунту використовується при озелененні території

-рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти не впливає, Після завершення будівельних робіт передбачається проведення благоустрою території. Природно-заповідний фонд відсутній.

-навколишнє соціальне середовище (населення) проектом передбачено будівництво школи на 750 учнівських місць

-навколишнє техногенне середовище

проектні рішення будуть відповідати будівельним вимогам і правилам

10. Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації, знешкодження або безпечного захоронення

При функціонуванні об’єкту утворюються відходи – ТПВ, рідкі відходи. Утилізація та знешкодження за окремим договором.

11. Обсяг виконання ОВНС згідно з вимогами ДБН А. 2.2-1-2003

12. Участь громадськості

Адреса вул. Я.Мудрого, 1А в с. Петропавлівська Борщагівка Бучанського району Київської області. Час ознайомлення – 2021 рік. (адреса, телефон і час ознайомлення з матеріалами проекту і ОВНС, подача пропозицій).