Новини Важливо!Новини Суспільні

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ

21.07.2021р

  1. Дані про мету і засоби здійснення проектувальної діяльності

«Будівництво загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів по вул. Коцюбинського в с. Чайки Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області»

2. Перелік найзначніших впливів на стан навколишнього середовища, підсумки їх кількісної та якісної оцінки з урахуванням можливих аварійних ситуацій та перелік заходів, що забезпечують нормативний стан навколишнього середовища.

Атмосферне повітря: Основні джерела: блочна котельня, технологічне обладнання кухні, автостоянка на 15 авто.

Кількісний та якісний склад забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря.

Можливі викиди: шкідливих речовин: акролеїн, пил борошна, етиловий спирт, оцтова кислота, оцтовий альдегід, натрію гідрооксид, діоксид азоту, оксид вуглецю, вуглеводні, діоксид сірки, оксид азоту, аміак, сажа та парникових газів (діоксид вуглецю, метан). Викиди незначні.

Для зменшення впливу на навколишнє середовище проектом передбачено:

– ефективне розсіювання забруднюючих речовин через димові труби;

– вентканали в кухні;

– влаштування твердого покриття на автостоянці;

3. Оцінка екологічного ризику проектної діяльності:

– геологічне середовище – не впливає;

– атмосферне повітря – впливає. Вплив незначний в межах нормативів;

– грунти – не впливає;

– соціальне середовище – впливає позитивно на розвиток інфраструктури села Чайки, створення нових робочих місць;

– техногенне середовище – не впливає;

– мікроклімат – не впливає;

– рослинний та тваринний світ – не впливає.

 4. Зобов’язання замовника щодо здійснення проектних рішень:

ГІП забезпечує проектування і авторський нагляд над будівництвом у відповідності з погодженою проектною документацією, яка розроблена з урахуванням всіх діючих норм і правил по охороні навколишнього середовища. Замовник разом з підрядною організацією забезпечує будівництво у відповідності з екологічними вимогами. Замовник забезпечує безаварійну роботу у відповідності з нормами і правилами охорони праці з врахуванням техніки безпеки, промсанітарії і охорони навколишнього середовища, за що несе відповідальність у встановленому законом порядку.

При проведенні господарської діяльності замовник зобов’язаний:

– експлуатувати будівлю у відповідності з діючими стандартами, нормами і правилами в галузі охорони навколишнього середовища і техніки безпеки;

– забезпечити виконання комплексу організаційно – технічних заходів, правил надійності;

– здійснювати візуальний моніторинг навколишнього середовища.

5. Участь громадськості – ознайомлення громадськості через засоби масової інформації з заявою про екологічні наміри та з заявою про екологічні наслідки.