Новини Суспільні

Повідомлення про оприлюднення проєкту документа державного плануваннятарозділу «Охорона навколишнього природнього середовища» (звіту СЕО)

1. Повна назва документа державного планування.

«Проєкт внесення змін до Генерального плану села Чайки Бучанського району Київської області» (далі – Генеральний план)

Генеральний план є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території населеного пункту, що розробляється на виконання статті 17 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”. Розділ «охорона навколишнього природного середовища», що розробляється у складі містобудівної документації, одночасно є звітом про стратегічну екологічну оцінку (п.4. ст.2 Закону України «Регулювання містобудівної діяльності»).

Генеральний план населеного пункту розробляється та затверджується в інтересах відповідної територіальної громади з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.

Генеральний план визначає основні принципи і напрямки планувальної організації та функціонального призначення території, формування системи громадського обслуговування населення, організації вулично-дорожньої та транспортної мережі, інженерного обладнання, інженерної підготовки і благоустрою, цивільного захисту території та населення від небезпечних природних і техногенних процесів, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження культурної спадщини та традиційного характеру середовища історичних населених пунктів, а також послідовність реалізації рішень, у тому числі етапність освоєння території.

            2. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування.

            Борщагівська сільська рада Бучанського району Київської області.

            3. Передбачувана процедура громадського обговорення,у тому числі:

            а) дата початку та строки здійснення процедури

            Відповідно до п. 4 ст.12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» громадське обговорення ДПТ та розділу «Охорона навколишнього природнього середовища» (звіту СЕО) розпочато з дня його оприлюднення в приміщені Борщагівської сільської ради за адресою: 08129, Україна, Київська область, Бучанський район, село Петропавлівська Борщагівка,  вулиця Ярослава Мудрого, 1-А з 26 серпня 2023 року до 26 вересня 2023 року.

            Відповідно до листа Бучанської районної військової адміністрації Київської області № 01.3-36/1738 від 06.09.2022 року про вжиття заходів з мінімізації доступу до інформації, матеріали проєкту містобудівної документації на місцевому рівні не публікуються на офіційному веб-сайті сільської ради, оскільки підлягають обмеженню на період дії правового режиму воєнного стану.

            б) способи участі громадськості

– надання письмових зауважень і пропозицій:

Громадськість в межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) зауваження та пропозиції до проєкту Генерального плану та розділу «Охорона навколишнього природнього середовища» (звіту СЕО) на адресу Борщагівської сільської ради: 08129, Україна, Київська область, Бучанський район, село Петропавлівська Борщагівка,  вулиця Ярослава Мудрого, 1А та на e-mail: pbrada@ukr.net.

 Усі зауваження і пропозиції, одержані протягом встановленого строку, підлягають обов’язковому розгляду. Відповідальний за забезпечення організації розгляду пропозицій (зауважень) – Борщагівський сільський голова. За результатами розгляду Замовник (Борщагівська сільська рада) враховує одержані зауваження та пропозиції або вмотивовано їх відхиляє.

громадські слухання:

         Проводяться відповідно Постанови Кабінету Міністрів України № 555 від 25.05.2011р. Підстава розробки проєкту Генерального плану та розділу «Охорона навколишнього природнього середовища» (звіту СЕО) – рішення Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради ««Про надання дозволу на внесення змін до Генерального плану села Чайки Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Київської області» № 13 від 09 листопада 2017 року. Вимоги до учасників – подання підтверджуючих документів для ідентифікації фізичних осіб та представників юридичних осіб.

            в) дата, час і місце проведення запланованих громадських слухань

12 вересня 2023 року о 10:00 за адресою: Київська область, Бучанський район, село Петропавлівська Борщагівка,  вулиця Ярослава Мудрого, 1А.

            г) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проєктом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування

            Борщагівська сільська рада.

           З проєктом Генеральний план та розділом «Охорона навколишнього природнього середовища» (звітом СЕО) можна ознайомитись в приміщенні Борщагівської сільської ради за адресою: Київська область, Бучанський район, село Петропавлівська Борщагівка,  вулиця Ярослава Мудрого, 1А .

            ґ) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його поштова та електронна адреси та строки подання зауважень і пропозицій

Борщагівська сільська рада за адресою: 08129, Україна, Київська область, Бучанський район, село Петропавлівська Борщагівка,  вулиця Ярослава Мудрого, 1А, e-mail: pbrada@ukr.net.

Зауваження та пропозиції подаються протягом 30 днів з дня оприлюднення повідомлення з 26 серпня 2023 року до 26 вересня 2023 року. Пропозиції і зауваження, подані після встановленого строку, не розглядаються.

 д) місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування 

Борщагівська сільська рада: Київська область, Бучанський район, село Петропавлівська Борщагівка,  вулиця Ярослава Мудрого, 1А.

4. Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування – не потребує.