Новини Суспільні

Оголошення про проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирних будинків на території сіл Софіївська Борщагівка, Петропавлівська Борщагівка та Чайки Бучанського району Київської області

 1. Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу

Виконавчий комітет Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської області (08130, Київська обл., Бучанський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Ярослава Мудрого, буд. 1А).

 1. Прізвище, посада та номери контактних телефонів осіб, уповноважених здійснювати зв’язок з учасниками конкурсу.

Секретар конкурсної комісії – начальник відділу ЖКГ, благоустрою та транспорту КАЛЬОВ Сергій Іванович, тел. (068)184-10-77.

 1. Критерії оцінки конкурсних пропозицій.

Ціна послуги, що включає відповідно до статті 10 Закону України
«Про житлово-комунальні послуги» витрати на утримання багатоквартирного будинку, прибудинкової території, поточний ремонт спільного майна багатоквартирного будинку, винагороду управителю з розрахунку на 1 м2 загальної площі квартири, житлового чи нежитлового приміщення
у багатоквартирному будинку;

рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою;

наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців);

фінансова спроможність учасника конкурсу;

наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства.

 1. Вимоги до конкурсних пропозицій та перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасниками конкурсу для їх оцінювання.

Порядок набуття статусу учасника конкурсу

 1. На виконання п. 1 розділу ІІІ Порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку (групи багатоквартирних будинків), для участі у конкурсі учасники конкурсу подають його організатору заяву (додаток
  № 3), у якій зазначають:

фізичні особи – підприємці – прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);

юридичні особи – повне найменування, код за ЄДРПОУ.

До заяви додаються документи, які підтверджують наявність у штаті щонайменше одного найманого працівника, який пройшов професійну атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам професії «менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)» (для управителя – юридичної особи), або документи, що підтверджують проходження професійної атестації або наявність у штаті за трудовим договором щонайменше одного найманого працівника, який пройшов професійну атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам професії «менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)» (для управителя – фізичної особи – підприємця) (з 01 січня 2019 року).

У зазначеній заяві суб’єкт господарювання, який планує взяти участь
у конкурсі, повинен зазначити про свій намір взяти участь у конкурсі, а також
відповідно до п. 7 розділу ІІ Порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку, зазначити спосіб надання йому конкурсної документації: особисто (із зазначенням відповідного номера телефону для зв’язку з метою інформування про можливість отримання конкурсної документації), засобами електронної пошти (із зазначенням відповідної адреси електронної пошти), засобами поштового зв’язку (із зазначенням адреси, на яку необхідно направити конкурсну документацію) тощо.

Якщо в заяві не зазначено спосіб надання конкурсної документації, вважається, що такий учасник конкурсу не має потреби в отриманні конкурсної документації і має намір звернутися для її отримання шляхом написання окремої заяви.

Відомості, зазначені в заяві учасника конкурсу, перевіряє організатор конкурсу після їх надходження в порядку, встановленому частиною сьомою статті 11 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», після чого заява реєструється.

Витяги з ЄДРПОУ організатором конкурсу долучаються до конкурсних пропозицій учасників конкурсу.

З моменту реєстрації організатором конкурсу зазначеної заяви суб’єкт господарювання набуває статусу «учасник конкурсу».

У разі якщо учасником конкурсу у заяві зазначено недостовірну інформацію чи її виявлено під час перевірки відомостей, зазначених у заяві, організатор конкурсу в той же день повідомляє учасника конкурсу по телефону або на електронну пошту і надає йому 3-денний строк для внесення уточнень
у заяву. Якщо протягом зазначеного строку  учасником не усунено недоліки і не надано достовірну інформацію, заява учасника конкурсу відхиляється, про що організатор конкурсу повідомляє його у триденний строк.

 1. Конкурсна пропозиція подається до кожного об’єкта конкурсу окремо.

У разі якщо об’єктом конкурсу визначено групу будинків, розрахунок ціни учасник конкурсу подає у складі конкурсної пропозиції на кожний багатоквартирний будинок, що входить до об’єкта конкурсу, окремо.

 

Перелік документів, що подаються учасниками конкурсу у складі конкурсної пропозиції для їх оцінювання:

 1. Засвідчені копії документів, які підтверджують наявність у штаті щонайменше одного найманого працівника, який пройшов професійну атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам професії «менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)» (для управителя – юридичної особи), або засвідчені копії документів, що підтверджують проходження професійної атестації або наявність у штаті за трудовим договором щонайменше одного найманого працівника, який пройшов професійну атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам професії – «менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)» (для управителя фізичної особи – підприємця).

Таким документом відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.11.2018 № 1010 «Деякі питання професійної атестації за професією «менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)» є відповідний кваліфікаційний сертифікат.

 1. Засвідчені учасником конкурсу копії документів, що встановлюють повноваження керівника чи представника учасника конкурсу.
 2. Засвідчена учасником конкурсу копія статуту (положення чи іншого засновницького документа відповідно до законодавства) юридичної особи – учасника конкурсу.
 3. Документи про фінансову спроможність: засвідчена учасником конкурсу копія фінансової звітності суб’єкта господарювання: «Баланс (Звіт про фінансовий стан)» (форма № 1) за попередній рік та останній звітний період поточного року; «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)» (форма № 2) за попередній рік та останній звітний період поточного року; «Звіт про рух грошових коштів (За прямим методом)» (форма № 3) за попередній рік та останній звітний період поточного року.
 4. Засвідчена учасником конкурсу копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта господарювання (за наявності).
 5. Засвідчена учасником конкурсу копія свідоцтва платника податку на додану вартість (якщо учасник є платником ПДВ).
 6. Засвідчена учасником конкурсу копія свідоцтва платника єдиного податку (якщо учасник є платником єдиного податку).
 7. Засвідчена учасником конкурсу копія декларації платника єдиного податку за останній звітний період (якщо учасник є платником єдиного податку).
 8. Оригінал (засвідчена учасником конкурсу копія) витягу з ЄДРПОУ, що підтверджує здійснення учасником конкурсу економічної діяльності в сфері управління нерухомим майном.
 9. Оригінал довідки державної податкової інспекції про відсутність (наявність) заборгованості з податків та обов’язкових платежів до бюджету, дійсна на час подання пропозицій.
 10. Оригінал довідки учасника конкурсу у довільній формі, що містить інформацію/відомості щодо обладнання та матеріально-технічної бази, необхідних для забезпечення відповідної діяльності та рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою та підтверджують спроможність учасника виконувати роботи, що входять до переліку складових послуги з управління багатоквартирним будинком.
 11. Оригінал довідки учасника конкурсу у довільній формі, яка містить інформацію про адміністративні та виробничі приміщення учасника, засоби зв’язку з керівництвом учасника та банківські реквізити учасника конкурсу.
 12. Оригінал довідки у довільній формі, яка містить інформацію про наявний персонал, який буде залучатися для надання послуг з управління багатоквартирним будинком (групою будинків), або наявні договори на виконання функцій управителя із наданням відповідних документів. У разі залучення підрядних організацій з виконання окремих видів послуг, які передбачені наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 27.07.2018 № 190, необхідно надати оригінал довідки підрядної організації про наявний персонал.
 13. Довідка із таким текстом, який зазначається в обов’язковому порядку: «Учасник конкурсу гарантує, що в порядку, визначеному Законом України «Про захист персональних даних» та іншими актами законодавства України, усі фізичні особи, персональні дані про яких наведено в конкурсній пропозиції (включаючи їх прізвища, імена, по батькові, паспортні дані, реєстраційні номери облікових карток платників податків, притягнення чи не притягнення до встановленої законодавством відповідальності тощо), надали письмову згоду та дозвіл на використання їх персональних даних, включаючи дії щодо їх обробки (у т. ч. збору, зберігання і поширення), дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання повного права обробки зазначених персональних даних Організатором конкурсу з метою проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку (групи багатоквартирних будинків) сіл Софіївська Борщагівка, Петропавлівська Борщагівка та Чайки Бучанського району Київської області в обсягах і в порядку, визначених чинним законодавством України, а також були письмово проінформовані про використання їх персональних даних у такий спосіб.».

Суть зазначеної довідки полягає в тому, що учасник конкурсу підтверджує організатору конкурсу, що всі документи, які надаються в рамках конкурсної пропозиції, надаються з отриманням згоди на обробку персональних даних з боку конкретного працівника учаснику конкурсу. Таким чином, учасник конкурсу надає єдину довідку із зазначеним текстом і немає потреби долучати до складу конкурсної пропозиції згоду на обробку персональних даних від кожного окремого працівника.

Учасник має право скоротити перелік персональних даних, що викладено
в довідці (у дужках), що передбачена цим пунктом, лише у разі фактичного ненадання такої інформації у складі своєї конкурсної пропозиції. Якщо Учасник надасть у складі конкурсної пропозиції відповідну інформацію (наприклад, ідентифікаційний код працівника Учасника), але про неї не буде зазначено в довідці, що передбачена цим пунктом, це буде розцінено як ненадання відповідної довідки із настанням відповідних наслідків.

 1. Обґрунтовані розрахунки ціни послуги з управління на кожний багатоквартирний будинок, що входить до об’єкта конкурсу, окремо.

У розрахунках ціни послуги з управління учасники повинні визначити вартість кожної складової послуги з управління (згідно з п. 3, п. 4 конкурсної документації) з урахуванням вимог норм обслуговування для робітників при утриманні будинків, споруд і прибудинкових територій.

З метою можливості коригування ціни послуги з управління у зв’язку зі зміною рівня мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму встановленого для працездатних осіб, інфляцією, зміною тарифів на електроенергію, та інших факторів, що впливають на ціноутворення, учасники мають надати у складі розрахунків ціни послуги з управління на кожний будинок обґрунтовані розрахунки заробітної плати технічного персоналу, що приймає участь у наданні послуг (робітників з прибирання, слюсарів-сантехників, електрогазозварювальників, електромонтерів, тощо, з урахуванням рівня прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб), розшифровки вартості матеріальних витрат на одного робітника, плановий розрахунок витрат на оплату послуг щодо енергопостачання спільного майна багатоквартирного будинку (що має базуватись на діючих тарифах на електроенергію).

 1. Оригінал довідки у довільній формі, що містить відомості про досвід роботи у сфері надання житлово-комунальних послуг (управління або утримання будинків) з наданням засвідчених копій відповідних документів.

 

Кожна довідка повинна містити номер та дату документа із обов’язковим підписом керівника або уповноваженої особи. Якщо учасник конкурсу використовує у своїй діяльності печатку, кожна довідка повинна містити у тому числі відбиток печатки.

Учасники конкурсу мають право, крім передбачених конкурсною документацією, подавати у складі конкурсної пропозиції також інші документи, що підтверджують досвід роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо).

Надана учасником інформація має підтверджуватися копіями документів, засвідченими учасником конкурсу.

Розрахунок ціни учасник конкурсу подає у складі конкурсної пропозиції на кожну послугу з управління групою багатоквартирних будинків окремо, що входять до об’єкта конкурсу.

Конкурсна пропозиція подається особисто або через уповноважену належним чином особу чи надсилається поштою організатору конкурсу у запечатаному конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника конкурсу, дата та час проведення конкурсу, контактні номери телефонів учасника конкурсу.

Конкурсна пропозиція пронумеровується, прошивається, підписується уповноваженою особою учасника конкурсу та скріплюється печаткою (за наявності) із зазначенням кількості сторінок.

Нумерація проставляється на кожній окремій сторінці незалежно від того, чи міститься якась інформація на такій сторінці, чи ні.

Конкурсна пропозиція повинна містити реєстр наданих документів, у якому зазначено найменування поданих документів у складі конкурсної пропозиції з визначенням номерів сторінок, на якій він знаходиться.

На всіх сторінках пропозиції незалежно від того, чи міститься на них будь-яка інформація у будь-якому вигляді, мають бути відбитки печатки учасника та підпис керівника або уповноваженої особи. Вимога щодо наявності печатки учасника не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки.

Конкурсні пропозиції, отримані після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу, які їх подали.

Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни (доповнення) до закінчення строку подання конкурсних пропозицій.

Усі документи, що мають відношення до конкурсної пропозиції, складаються українською мовою.

 1. Дата огляду об’єктів конкурсу та доступу до них.

Доступ до об’єктів конкурсу та огляд будинків буде проводитись з 12.04.2023 року до 21.04.2023 року з 10.00 до 16.00.

Учасники конкурсу, що бажають взяти участь у огляді об’єкта конкурсу, повідомляють про це секретаря конкурсної комісії не пізніше ніж за день до огляду.

 1. Інформація про:

наявність та загальний обсяг заборгованості співвласників за послуги
з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій в розрізі об’єктів конкурсу наведено в додатку № 5 до конкурсної документації.

невиконані зобов’язання щодо проведення перерахунку розміру плати за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у разі перерви в їх наданні, ненадання або надання не в повному обсязі: невиконані зобов’язання відсутні.

ЗАЯВА.doc (завантажити)

 

Загальний обсяг заборгованості співвласників за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у розрізі за кожним об’єктом конкурсу

Об’єкт конкурсу № 1

№ з/п Перелік об’єктів конкурсу та адреси багатоквартирних будинків, які входять до об’єкта конкурсу Сума заборгованості станом на 15.02.2023, грн
1 с. Софіївська Борщагівка, вул. Горького, 5-Б 120 994,99
2 с. Софіївська Борщагівка, вул. Горького, 5-Г 44 145,33
3 с. Софіївська Борщагівка, вул. Павла Чубинського, 8-А 272 306,48
4 с. Софіївська Борщагівка, вул. Павла Чубинського, 8-В 372 763,00
Загальна заборгованість по об’єкту конкурсу № 1 810 209,80

Об’єкт конкурсу № 2

№ з/п Перелік об’єктів конкурсу та адреси багатоквартирних будинків, які входять до об’єкта конкурсу Сума заборгованості станом на 15.02.2023, грн
1 с. Чайки, вул. Коцюбинського, 1 133 483,95
2 с. Чайки, вул. Коцюбинського, 2 56 233,61
3 с. Чайки, вул. Коцюбинського, 3 (гуртожиток) 56 059,32
4 с. Чайки, вул. Коцюбинського, 4 0,00
5 с. Чайки, вул. Коцюбинського, 5 38 595,34
6 с. Чайки, вул. Коцюбинського, 6 15 940,18
Загальна заборгованість по об’єкту конкурсу № 2 300 312,40

Об’єкт конкурсу № 3

№ з/п Перелік об’єктів конкурсу та адреси багатоквартирних будинків, які входять до об’єкта конкурсу Сума заборгованості станом на 15.02.2023, грн
1 с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Шкільна, 27а 234 357,37
2 с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Шкільна, 27б 322 137,77
Загальна заборгованість по об’єкту конкурсу № 3 556 495,14

Об’єкт конкурсу № 4

№ з/п Перелік об’єктів конкурсу та адреси багатоквартирних будинків, які входять до об’єкта конкурсу Сума заборгованості станом на 15.02.2023, грн
1 с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Шкільна, 19 280 848,75
Загальна заборгованість по об’єкту конкурсу № 4 280 848,75

Об’єкт конкурсу № 5

№ з/п Перелік об’єктів конкурсу та адреси багатоквартирних будинків, які входять до об’єкта конкурсу Сума заборгованості станом на 15.02.2023, грн
1 с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Шкільна, 22б 370 660,53
Загальна заборгованість по об’єкту конкурсу № 5 370 660,53

Об’єкт конкурсу № 6

№ з/п Перелік об’єктів конкурсу та адреси багатоквартирних будинків, які входять до об’єкта конкурсу Сума заборгованості станом на 15.02.2023, грн
1 с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Шкільна, 1 23 199,46
2 с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Шкільна, 3 49 194,24
3 с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Шкільна, 5 206 761,47
4 с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Шкільна, 7 141 794,99
5 с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Шкільна, 9 211 466,65
6 с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Шкільна, 11 407 091,49
7 с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Шкільна, 13 56 216,84
8 с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Шкільна, 15 305 651,5
9 с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Шкільна, 17 45 310,99
10 с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Шкільна, 21 43 245,65
11 с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Шкільна, 23 29 699,97
Загальна заборгованість по об’єкту конкурсу № 6 1 519 633,25

Об’єкт конкурсу № 7

№ з/п Перелік об’єктів конкурсу та адреси багатоквартирних будинків, які входять до об’єкта конкурсу Сума заборгованості станом на 15.02.2023, грн
1 с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Сонячна, 9 175 737,75
Загальна заборгованість по об’єкту конкурсу № 7 175 737,75

Об’єкт конкурсу № 8

№ з/п Перелік об’єктів конкурсу та адреси багатоквартирних будинків, які входять до об’єкта конкурсу Сума заборгованості станом на 15.02.2023, грн
1 с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Борщагівська, 28-а 257 003,00
2 с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Борщагівська, 30-а 1 033 008,00
Загальна заборгованість по об’єкту конкурсу № 8 1 290 011,00

Об’єкт конкурсу № 9

№ з/п Перелік об’єктів конкурсу та адреси багатоквартирних будинків, які входять до об’єкта конкурсу Сума заборгованості станом на 15.02.2023, грн
1 с. Софіївська Борщагівка, пров. Шкільний, 1 29 904,84
2 с. Софіївська Борщагівка, пров. Шкільний, 1-а 28 385,29
3 с. Софіївська Борщагівка, пров. Шкільний, 1-б 25 555,26
4 с. Софіївська Борщагівка, пров. Шкільний, 2 19 417,62
5 с. Софіївська Борщагівка, пров. Шкільний, 3 40 527,24
6 с. Софіївська Борщагівка, пров. Шкільний, 4 48 325,54
7 с. Софіївська Борщагівка, пров. Шкільний, 6 48 307,55
Загальна заборгованість по об’єкту конкурсу № 9 240 423,34

Об’єкт конкурсу № 10

№ з/п Перелік об’єктів конкурсу та адреси багатоквартирних будинків, які входять до об’єкта конкурсу Сума заборгованості станом на 15.02.2023, грн
1 с. Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, 46 80 764,60
Загальна заборгованість по об’єкту конкурсу № 10 80 764,60

Об’єкт конкурсу № 11

№ з/п Перелік об’єктів конкурсу та адреси багатоквартирних будинків, які входять до об’єкта конкурсу Сума заборгованості станом на 15.02.2023
1 с. Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, 47 3 494,68
2 с. Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, 49 6 287,61
3 с. Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, 53 24 594,81
4 с. Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, 53-а 19 013,85
5 с. Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, 55 12 037,94
6 с. Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, 57 17 425,77
7 с. Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, 57-а 38 792,70
8 с. Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, 59 7 667,37
9 с. Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, 61 50 092,42
Загальна заборгованість по об’єкту конкурсу № 11 179 407,15