Новини Суспільні

Оголошення про проведення конкурсу на визначення опорного закладу освіти Борщагівської сільської ради

Управління освіти, культури, молоді та спорту Борщагівської сільської ради (далі – Управління) оголошує конкурс на визначення опорного закладу освіти Борщагівської сільської ради (далі – Конкурс).

Конкурс проводитиметься  відповідно до Умов проведення конкурсу на визначення опорного закладу освіти Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської області, затверджених рішенням виконавчого комітету Борщагівської сільської ради від 15.05.2023 № 228 «Про Умови проведення конкурсу на визначення опорного закладу освіти Борщагівської сільської ради та затвердження складу конкурсної комісії з визначення опорного закладу освіти».

Конкурс проводиться у термін з 29 травня 2023 року по 02 червня 2023 року у два етапи:

І етап – підготовчий, на якому здійснюється подання заявок та матеріалів керівниками закладів загальної середньої освіти громади на участь у Конкурсі до Управління освіти, культури, молоді та спорту Борщагівської сільської ради. Строк подання заявок складає до 31 травня 2023 року.

ІІ етап – основний, на якому проводиться визначення переможців Конкурсу (до 02 червня 2023 року).

На підготовчому етапі для участі у Конкурсі до Управління подається заявка у довільній формі, до якої додаються такі матеріали:

стратегія розвитку опорного закладу освіти, яка містить таку інформацію:

створення безпечного освітнього середовища;

проєктна потужність закладу;

відомості про кількість учнів, які навчаються в закладі та підвозяться до закладу освіти;

відомості про орієнтовну кількість учнів, які будуть навчатися та  які будуть підвозитися до опорного закладу;

маршрути підвезення учнів та педагогічних працівників (з розрахунком відстаней та приблизного часу перебування в дорозі, транспорт, яким буде здійснюватись підвезення);

потреба додаткового транспорту для підвезення здобувачів освіти до опорного закладу;

мережа класів, їх наповнюваність та перспектива розвитку;

організація допрофільного та профільного навчання, гурткової роботи;

наявність інклюзивного освітнього та безперешкодного середовища для осіб з особливими освітніми потребами, створення безбар’єрного середовища в закладі;

рівень забезпечення кваліфікованими педагогічними кадрами, їх якісний склад;

наявність розвиненої матеріально-технічної бази, що відповідає сучасним вимогам, зокрема належним чином обладнаних:

фізкультурно-спортивних об’єктів;

навчальних кабінетів, у т.ч. кабінетів природничо-математичного спрямування (математики, фізики, хімії, біології, географії) та  інформатики;

актової зали;

їдальні (зазначити кількість посадочних місць та забезпеченість технологічним і холодильним обладнанням);

внутрішніх туалетів для учнів;

комп’ютерного і мультимедійного обладнання;

швидкісного доступу до Інтернету, наявність мережі Wi-Fi з безоплатним доступом;

укомплектування бібліотечного фонду підручниками, науково-методичною, художньою та довідковою літературою, електронними підручниками;

наявність вебсайту, його змістовність та відповідність статті 30 Закону України «Про освіту».

Надання освітніх послуг закладом:

результативність участі учнів у всеукраїнських предметних олімпіадах, конкурсах-захистах МАН України, учнівських турнірах, конкурсах, акціях, проєктах, спортивних змаганнях (за останні 3 роки);

участь педагогічних працівників у професійних конкурсах, Всеукраїнському конкурсі «Учитель року», виставках педагогічного досвіду, фестивалях, проєктах, поширення перспективного педагогічного досвіду шляхом проведення семінарів, майстер-класів, публікацій у фахових друкованих та інтернет-виданнях тощо;

Опис інвестиційних потреб закладу (придбання шкільних автобусів для перевезення учнів, оснащення навчальних кабінетів, придбання мультимедійного обладнання, встановлення мережі Wi-Fi з безкоштовним (безпечним) доступом, заходи з енергозбереження, ремонт приміщень, професійний розвиток учителів тощо).

Наявність та дієвість органів громадського самоврядування в закладі.

Конкурс відбуватиметься 02 червня 2023 року о 10.00 в приміщенні управління освіти, культури, молоді та спорту Борщагівської сільської ради.

Подані на Конкурс матеріали оцінюються за наступними критеріями:

 

з/п

Назва критерію Оцінка по критеріях
1-5 балів 6-10 балів
1. Проєктна потужність закладу до 500 500 і більше
2 Використання проєктної потужності закладу понад 100% до 100%
3. Кількість учнів у закладі  загальної середньої освіти 500 осіб 500 осіб і більше
4. Наявність шкільних автобусів немає один і більше
5. Кількість учнів, які підвозяться до закладу загальної середньої освіти до 200 200 і більше
6. Протяжність маршрутів перевезення учнів до опорного закладу більше 10 км 10 км і менше
7. Тривалість маршруту в одну сторону Більше 20 хв. 20 хв. і менше
8. Створення позитивного іміджу закладу освіти, засоби масової інформації, позакласні та позашкільні заходи, використання шкільного приміщення громадою Відсутня одна із складових Наявні всі
9. Кількість класів на паралелі Два Три і більше
10. Середня наповнюваність класів 20 осіб більше 20 осіб
11. Кількість профілів в опорному закладі Три Три і більше
12. Організація поглибленого вивчення предметів в опорному закладі 1-4 Понад 4
13 Санітарно-гігієнічний та технічний стан будівель і приміщень, їх безпека, естетика оформлення Відсутня одна із складових Наявні всі
14. Створення умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами Відсутня одна із складових Наявні всі
15. Якісний склад педагогів (вища та перша кваліфікаційні категорії, педагогічні звання ) 40 – 50% Понад 50%
16. Кількість переможців та призерів предметних олімпіад, конкурсів МАН, інших конкурсів та спортивних змагань від загальної кількості учнів у школі (за останні 3 роки) До 10% 10 % і більше
17. Наявність фізкультурно-спортивних об’єктів та їх забезпеченість  обладнанням Наявні, але не паспортизовані Паспортизовані
18. Наявність кабінетів природничо-математичного спрямування (математики, фізики, хімії,  біології, географії) та інформатики,  забезпеченість їх відповідно до освітніх  програм Наявні, але не паспортизовані Паспортизовані
19. Наявність актової зали Пристосоване приміщення Типове приміщення
20. Наявність внутрішніх туалетів для учнів є, але не відповідають нормам так
21. Наявність бібліотеки з книгосховищем і читальною залою, підключення до мережі Інтернет Відсутня одна із складових Наявні всі
22. Вартість утримання 1 учня 25 тис. грн Менше 25 тис. грн
25. Наявність веб-сайту та відповідність його статті 30 Закону України «Про освіту» наявний,

відповідність до 80%

наявний,

відповідність100%

26. Наявність мережі Wi-Fi з  безоплатним доступом Не для всіх учасників освітнього процесу Наявний
27. Наявність швидкісного Інтернету до 100 Мбіт 100 Мбіт і більше
28. Наявність шкільної їдальні, кількість посадкових місць менше 50% від кількості дітей, що харчується більше 50% від кількості дітей, що харчується
29. Наявність у їдальні технологічного та холодильного обладнання; наявність у їдальні холодної та гарячої проточної води Відсутній хоча б один із компонентів Наявні всі
30. Санітарно-гігієнічний та технічний стан будівель та приміщень (відповідно до Санітарного регламенту) Менше 80% відповідності До 100% відповідності
31. Створення безпечного освітнього середовища Часткове Повне
32 Облаштування класу  безпеки Часткове Повне

 

Особа, уповноважена надавати інформацію про Конкурс та приймати  документи від учасників – Анатолій  Ординський (е-mail: bsr-vokms@ukr.net, тел. (04598) 56153).

До участі у Конкурсі запрошуються заклади загальної середньої освіти Борщагівської сільської ради.