Новини Суспільні

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЛІСОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Стаття 66 Конституції України визначає, що кожен зобов’язаний не заподіювати шкоду природі, культурній спадщині, відшкодовувати завдані ним збитки.

❗️Охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини – невід’ємна умова сталого економічного та соціального розвитку України. З цією метою держава здійснює на своїй території екологічну політику, спрямовану на збереження безпечного для існування живої і неживої природи навколишнього середовища, захисту життя і здоров’я населення від негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища, досягнення гармонійної взаємодії суспільства і природи, охорону, раціональне використання і відтворення природних ресурсів.

Під порушенням лісового законодавства слід розуміти протиправну дію або бездіяльність, яка завдає шкоди лісам або земельним ділянкам лісового фонду чи не завдає такої шкоди, але направлена проти встановленого порядку користування лісами, а також земельними ділянками лісового фонду і передбачає юридичну відповідальність винної в цьому особи.

❗️Перелік порушень лісового законодавства міститься в ст. 98 Лісового Кодексу України. Це такі порушення:
незаконне вирубування та пошкодження дерев і чагарників;
знищення або пошкодження лісу внаслідок підпалу або недбалого поводження з вогнем;
порушення вимог пожежної безпеки в лісах;
знищення або пошкодження лісу внаслідок його забруднення хімічними та радіоактивними речовинами, виробничими і побутовими відходами, стічними водами, іншими шкідливими речовинами, підтоплення, осушення та інші види шкідливого впливу;
порушення строків лісовідновлення та інших вимог щодо ведення лісового господарства, встановлених законодавством у галузі охорони, захисту, використання та відтворення лісів;
порушення правил зберігання, транспортування та застосування засобів захисту лісів, стимуляторів росту, мінеральних добрив та інших препаратів;

знищення або пошкодження лісових культур, сіянців або саджанців у лісових розсадниках і на плантаціях, а також природного підросту та самосіву на землях, призначених для відновлення лісу;
засмічення лісів побутовими відходами і викидами, розкорчування земельних ділянок лісового фонду і використання їх для спорудження будівель, переробки деревини, влаштування складів тощо без належного дозволу;
самовільна заготівля сіна та випасання худоби на земельних ділянках лісового фонду;
порушення правил заготівлі (збирання) лісової підстилки, дикорослих плодів, горіхів, грибів, ягід тощо; заготівля лісових ресурсів засобами, що негативно впливають на стан і відтворення лісів;
порушення порядку використання лісосічного фонду, заготівля та вивезення деревини, заготівля живиці і використання інших лісових ресурсів;
невнесення плати за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду у встановлені строки та деякі інші. Законодавчими актами України можуть бути передбачені також інші порушення лісового законодавства.

Згідно зі ст. 98 ЛК України порушення лісового законодавства тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність. Притягнення до цих видів юридичної відповідальності здійснюється в порядку і на основі, передбачених відповідно трудовим, адміністративним, цивільним або кримінальним законодавством.

АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ передбачена за такі порушення лісового законодавства:
незаконне використання земель державного лісового фонду (ст. 63);
порушення встановленого порядку використання лісосічного фонду, заготівлі і вивезення деревини, заготівлі живиці (ст. 64);
незаконна порубка, пошкодження та знищення лісових культур і молодняка (ст. 65);
знищення або пошкодження полезахисних лісових насаджень (ст. 65′);
знищення або пошкодження підросту в лісах (ст. 66);
здійснення лісових користувань не відповідно до мети або вимог, передбачених в лісорубному квитку (ордері) або лісовому квитку (ст. 67);
порушення правил відновлення і поліпшення лісів, використання ресурсів спілої деревини (ст. 68);
пошкодження сінокосів і пасовищних угідь на землях державного лісового фонду (ст. 69);
самовільне сінокосіння і пасіння худоби, самовільне збирання дикорослих плодів, горіхів, грибів, ягід (ст. 70);
введення в експлуатацію виробничих об’єктів без обладнання, що запобігає шкідливому впливу на ліси (ст. 71);
пошкодження лісу стічними водами, хімічними речовинами, нафтою і нафтопродуктами, шкідливими викидами, відходами (ст. 72);
засмічення лісів відходами (ст. 73);
знищення або пошкодження лісоосушувальних канав, дренажних систем і шляхів на землях державного лісового фонду (ст. 74);
знищення або пошкодження відмежувальних знаків у лісах (ст. 75);
знищення корисної для лісу фауни (ст. 76);
порушення вимог пожежної безпеки в лісах (ст. 77).

КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ за порушення лісового законодавства передбачена в таких статтях Кримінального кодексу України:
знищення або пошкодження лісових масивів (ст. 245);
незаконна порубка лісу (ст. 246);
порушення законодавства про захист рослин (ст. 247) і умисне порушення або пошкодження територій, взятих під охорону держави, та об’єктів природно-заповідного фонду (ст. 252)