Новини Суспільні

Оголошення про відбір суб’єкта оціночної діяльності для здійснення незалежної оцінки нерухомого майна “с. Софіївська Борщагівка, вул. Райдужна 143.”

важлива
важлива

Оголошення про відбір суб’єкта оціночної діяльності для здійснення незалежної оцінки нерухомого майна – Будівля дошкільного навчального закладу з господарськими будівлями, що планується придбати в комунальну власність Борщагівської сільської територіальної громади Бучанського району Київської області

Мета проведення робіт: проведення незалежної експертної грошової оцінки нерухомого майна – Будівля дошкільного навчального закладу з господарськими будівлями з метою його придбання.

Об’єкт оцінки: Будівля дошкільного навчального закладу з господарськими будівлями площею 1902.8 кв.м., Київська обл., Бучанський р-н, с. Софіївська Борщагівка, вул. Райдужна 143.

Земельні ділянки на яких розташований об’єкт: 3222486200:03:006:0088; 3222486200:03:006:0124, 3222486200:03:006:0145; 3222486200:03:006:0136; 322486200:03:006:6101.

Замовник робіт з оцінки: Борщагівська сільська рада Бучанського району Київської області

Термін виконання робіт: 10 календарних днів.

Платник: Борщагівська сільська рада Бучанського району Київської області

Кінцевий термін подання документів:  27.02.2023 рік – 13.00.

Суб’єкти оціночної діяльності, які бажають взяти участь в оголошеному конкурсі, подають до Замовника конкурсну документацію. Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом документів, що містяться у конверті.

На конверті слід зазначити:

– «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності»;

– назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності;

– найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.

До заяви на участь у конкурсі за встановленою формою додаються:

– виписку з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

– копії кваліфікаційних документів оцінювачів, яких буде залучено до проведення оцінки і підписання звіту про оцінку майна (наявність у претендента чинного кваліфікаційного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності виданого згідно із Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки (в разі оцінки нерухомого майна) або наявність у претендента необхідних документів, що передбачені для суб’єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель згідно із Законом України «Про оцінку земель»);

– перелік оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна, та їх особистого практичного досвіду у виконанні робіт з оцінки нерухомого майна  разом із заповненої інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів (кваліфікація, що підтверджуєтеся кваліфікаційним свідоцтвом (кваліфікаційними документами) оцінювача, досвід роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів тощо);

– досвід роботи з оцінки нерухомого майна;

– відомості про діяльність претендента (рік заснування; перелік робіт з оцінки; наявність відокремлених структурних підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо); іншу інформацію щодо досвіду у сфері оцінки майна претендента в Україні та інших країнах світу)

– конкурсна пропозиція претендента, запечатана в окремому конверті, щодо вартості надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких послуг, а також строку їх виконання у календарних днях (не більше ніж 10 календарних днів). У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків, що сплачуються претендентом згідно із законом;;

– згода на обробку персональних даних від усіх залучених оцінювачів;

– кількість звітів про експертну грошову оцінку нерухомого майна, що складені за попередні 24 місяці учасником конкурсу (в тому числі, вказати кількість рецензій або висновків державної експертизи з результатами), надати одну або дві копії експертного звіту;

-за для підтвердження досвіду претендент повинен надати копію договору (договорів) про надання послуг (робіт) з оцінки разом з копією акту-приймання передачі робіт, копію висновку про вартість об’єкта оцінки, копію рецензції на звіт;

– всі копії документів повинні бути завірені власними підписами оцінювачів;

 – досвід роботи претендента на менше 2 років

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єктів оціночної  та професійну оціночну діяльність в Україні», яким передбачено здійснення практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.

Підтверджуючі документи:

  • Заява про учать у конкурсі з суб’єктів оціночної діяльності (додається);
  • Інформація про претендента;
  • копії кваліфікаційних документів оцінювачів, яких буде залучено до проведення оцінки і підписання звіту про оцінку майна

Усі документи посвідчуються підписом, а їх копії – згідно чинного законодавства.

Конкурсна пропозиція претендентів подається у запечатаному конверті і має містити пропозицію щодо ціни виконання робіт з врахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (з рецензуванням), а також  строк виконання робіт (у календарних днях з врахуванням рецензування).

У разі невідповідності документів вимогам оголошення, а також у разі подання неповного пакету документів, заява на участь у конкурсі не розглядається.

Дата, час та місце проведення конкурсу: 01.03.2023 року о 11 год 00 хв., місце: с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Ярослава Мудрого 1-А, 2 поверх, актова зала.

Конкурсна документація подається до Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської області не пізніше ніж за 2 робочі дні до оголошеної дати проведення Конкурсу в каб.105 до 17 год. 30 хв.