● ПОСЛУГИ МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ

Всі документи подаються Особисто до адміністратора.

Типові документи:

 1. Заява встановленого зразка.
 2. Копія документа, що засвідчує право власності (нотаріально засвідчена) або користування земельною ділянкою, або договір суперфіцію.
 3. Ескізні наміри забудови (місце розташування будівель та споруд на земельній ділянці, відстані до меж сусідніх земельних ділянок та розташованих на них об’єктів, інженерних мереж і споруд, фасади та плани поверхів об’єктів із зазначенням габаритних розмірів, перелік систем інженерного забезпечення, у тому числі автономного, що плануються до застосування, тощо).
 4. Проект будівництва (за наявності).
 5. Засвідчена нотаріально згода співвласників земельної ділянки (житлового будинку) на забудову.

У разі внесення змін до будівельного паспорта:

 • Заява встановленого зразка (зразок додається).
 • Примірник будівельного паспорта замовника.
 • Ескізні наміри змін (місце розташування будівель та споруд на земельній ділянці, фасади та плани поверхів нових об’єктів із зазначенням габаритних розмірів тощо).
 • Засвідчена в установленому порядку згода співвласників земельної ділянки (житлового будинку) на забудову

Послуга безоплатна

Повний список в інформаційній картці

Типові документи:

 1. Заява.
 2. Копія документа про право власності (користування) земельною ділянкою.
 3. Копії документів на право власності або користування об’єктом нерухомого майна, а для новозбудованих об’єктів – зареєстрована декларація (лист про реєстрацію декларації) про готовність об’єкта до експлуатації або сертифікат, що засвідчує відповідність закінченого будівництвом об’єкта проектній документації та підтверджує його готовність до експлуатації.
 4. Копія технічного паспорту на об’єкт нерухомого майна.

Послуга безоплатна

Повний список в інформаційній картці

Типові документи:

 1. Заява;
 2. Cхема розміщення ТС, виконана на топографо-геодезичній основі М 1:500, яку виготовляє суб’єкт господарювання, що має ліцензію на виконання проектних робіт, або архітектор, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат (у разі розташування ТС на інженерних мережах – погодження на даній схемі балансоутримувача мереж);
 3. Ескіз фасадів ТС у кольорі М 1:50, які виготовляє суб’єкт господарювання, що має ліцензію на виконання проектних робіт, або архітектор, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат;
 4. Схема благоустрою прилеглої території, виготовлену суб’єктом підприємницької діяльності, який має відповідну ліцензію, архітектором, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат;
 5. Технічні умови щодо інженерного забезпечення (за наявності), отримані замовником у балансоутримувача відповідних інженерних мереж;
 6. Копія документа права власності (користування) земельною ділянкою.
 7. Посвідчена довіреність (для уповноваженого представника)

Для продовження строку дії паспорта прив’язки ТС:       

 • заява;
 • паспорт прив’язки ТС, дія якого продовжується (оригінал);
 • довіреність (для уповноваженого представника);
 • копія документа, що засвідчує право власності (користування) земельною ділянкою

Послуга безоплатна

Повний список в інформаційній картці

Типові документи:

 1. Заява;
 2. Копія документа, що засвідчує право власності (користування) земельною ділянкою засвідчена у встановленому порядку;
 3. Фотофіксація земельної ділянки з оточенням;
 4. Містобудівний розрахунок з технікоекономічними показниками запланованого об`єкта будівництва;
 5. Викопіювання з топографо-геодезичного плану М 1:2000;
 6. Кадастрова довідка з містобудівного кадастру;
 7. Демонстраційні матеріали в електронному вигляді у форматі «jpeg» із розміром зображення не менше 800х600 пікселей (фасади, генплан, фотофіксація земельної ділянки);

Додатково:

 • Рішення загальних зборів, оформлене протоколом, або рішення іншої уповноваженої особи (у разі створення об’єднання співвласників багатоквартирного будинку).
 • Посвідчена довіреність (для уповноваженого представника)

Послуга безоплатна

Повний список в інформаційній картці

Типові документи:

 1. Заява;
 2. Копія документа засвідчена у встановленому порядку, що засвідчує право власності (користування) земельною ділянкою;
 3. Документ, що підтверджує право власності /користування асвідчений у встановленому порядку об’єктом нерухомого майна)
 4. Довіреність посвідчена належним чином (для уповноваженого представника), документ, що посвідчує особу представника.

Послуга безоплатна

Повний список в інформаційній картці

Типові документи:

 1. Заява.
 2. Документ, що посвідчує право власності на об’єкт нерухомого майна до його реконструкції (крім випадків, коли право власності на такий об’єкт вже зареєстровано в Державному реєстрі прав).
 3. Технічний паспорт на житловий будинок або житлове приміщення

Послуга безоплатна

Повний список в інформаційній картці

Типові документи:

 1. Заява
 2. Кольорова фотографія місця, де планується розташувати рекламну конструкцію та комп’ютерний макет фрагменту місцевості з запропонованим рекламоносієм;
 3. Ескіз рекламного засобу, який включає конструктивне рішення рекламоносія з основними габаритними розмірами, кресленнями вузлів кріплення, дані про застосовані матеріали, про під’єднання до електропостачання, іншими технічними характеристиками, обов’язковим підписом проектанта щодо дотримання нормативних вимог
 4. Висновок технічної експертизи спеціалізованих підприємств, установ та організацій (у випадку розташування дахових рекламних засобів).

Для продовження строку дії Дозволу подається:

 • Заява про продовження строку дії Дозволу на розміщення зовнішньої реклами.
 • Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами.

Послуга безоплатна

Повний список в інформаційній картці

Типові документи:

 1. Заява (згідно з додатком);
 2. Витяг з ЄДР;
 3. Копія документа, що свідчить про право заявника на використання відповідного об’єкту (свідоцтва про право власності, договору оренди тощо).

Для встановлення режиму роботи об’єктів торгівлі та сфери послуг, розташованих на захищених об’єктах (у вбудованих та прибудованих до житлових будинків приміщеннях), в нічний час з 22-00 до 8-00 години суб’єкт господарювання подає:

 • висновок санітарно-епідеміологічної служби про відповідність об’єкта гігієнічним нормативам шумових параметрів

Послуга безоплатна

Повний список в інформаційній картці

Типові документи:

 1. Заява
 2. Копія паспорт громадянина України
 3. Копія ідентифікаційного кода
 4. Копія висновку медико-соціальної експертної комісії, лікувально-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу (інші підтверджуючі документи у разі необхідності.)
 5. Довідка, підтверджуюча факт пожежі або акт обстеження на предмет збитків від пожежі або стихійного лиха
 6. Акт обстеження матеріально-побутових умов заявника
 7. Копія свідоцтва про смерть
 8. Реквізити особистого рахунка в банківській установі

Послуга безоплатна

Повний список в інформаційній картці

Типові документи:

 1. Заява
 2. Ксерокопія паспорта
 3. Ксерокопія ідентифікаційного коду
 4. Довідка про склад сім’ї заявника
 5. Копія посвідчення учасника бойових дій (з предявленням оригіналу)
 6. Реквізити особистого рахунка в банківській установі
 7. Довідка про доходи кожного члена сімї заявника
 8. Акт обстеження матеріально-побутових умов

Послуга безоплатна

Повний список в інформаційній картці

● ЗЕМЕЛЬНІ ПИТАННЯ

Всі документи подаються Особисто до адміністратора.

Типові документи:

 1. Заява
 2. Паспорт громадянина.
 3. Документ, на користування земельною ділянкою (договір оренди земельної ділянки або державний акт на право постійного користування земельною ділянкою).

Додатково:

 • Для юридичних осіб додатково – копії установчих документів юридичної особи та документ, що посвідчує право діяти від імені юридичної особи.

Послуга безоплатна.

Повний список в інформаційній картці

Типові документи:

 1. Заява (клопотання);
 2. Паспорт громадянина;
 3. Ідентифікаційний номер.
 4. Копія з кадастрового плану (або інші графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування та розмір земельної ділянки);
 5. Копія з генерального плану.
 6. Нотаріально посвідчені копії документів, що посвідчують право власності на нерухоме майно (якщо на даній земельній ділянці розміщені об’єкти нерухомості).

Додатково:

 • Якщо документи подаються уповноваженою особою (довіреність; паспорт уповноваженої особи)

Послуга безоплатна.

Повний список в інформаційній картці

Типові документи:

 1. Заява;
 2. Договір оренди земельної ділянки (або договір на право тимчасового користування землею з невід’ємними частинами відповідно до якого виникло право оренди земельної ділянки);
 3. Графічні матеріали земельної ділянки, (якщо передбачається внесення змін до рішення місцевої ради, пов’язаних із зміною площі чи конфігурації земельної ділянки (генплан земельної ділянки, розроблений на актуальній топографо-геодезичній зйомці з прикладеним до нього листом щодо режиму забудови даної території, визначеної для містобудівних потреб генеральним планом);
 4. Документ, що посвідчує особу (або установчі документи юридичної особи).
 5. Документи, що є підставою для внесення змін до рішення (при наявності відповідних документів);

Додатково:

 • Якщо документи подаються уповноваженою особою (довіреність; паспорт уповноваженої особи)

 Послуга безоплатна.

Повний список в інформаційній картці

Типові документи:

 1. Заява (клопотання);
 2. Паспорт громадянина.
 3. Договір оренди земельної ділянки.
 4. Документи, що є підставою для припинення договору оренди земельної ділянки;
 5. Довідка про відсутність заборгованості по орендній платі;
 6. Документи, що посвідчують факт відчуження нерухомого майна, розташованого на земельній ділянці (у разі, якщо договір оренди припиняється у зв’язку з продажем нерухомого майна або його частини);
 7. Додаткові угоди до договору оренди земельної ділянки (у разі наявності);

Додатково:

 • Якщо документи подаються уповноваженою особою (довіреність; паспорт уповноваженої особи)
 • Копія установчих документів юридичної особи та документ, що посвідчує право діяти від імені юридичної особи.

Послуга безоплатна.

Повний список в інформаційній картці

Типові документи:

 1. Заява (клопотання);
 2. Паспорт громадянина;
 3. Ідентифікаційний номер;
 4. Договір оренди земельної ділянки, строк дії якого поновлюється;
 5. Довідка про відсутність заборгованості по орендній платі;
 6. Витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки;
 7. Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку.
 8. Правовстановлюючі документи на об’єкт(и) нерухомого майна, що знаходяться на земельній ділянці (у разі наявності); у разі, якщо на земельній ділянці здійснюється будівництво – дозвільні документи на будівництво.

Додатково:

 • Якщо документи подаються уповноваженою особою (довіреність; паспорт уповноваженої особи)
 • Копії установчих документів для юридичних осіб та документ, що посвідчує право заявника діяти від імені юридичної особи;

Послуга безоплатна.

Повний список в інформаційній картці

Типові документи:

 1. Заява (клопотання).
 2. Копія документу, що посвідчує право користування земельною ділянкою (у разі наявності).
 3. Копія паспорта,
 4. Копія ідентифікаційного номера.
 5. Копії документів, що посвідчують право власності на нерухоме майно (будівлі та споруди, розташовані на цій земельній ділянці (у разі наявності на земельній ділянці будівель, споруд)).

Додатково:

 • Якщо документи подаються уповноваженою особою (довіреність; паспорт уповноваженої особи)
 • Копія установчих документів для юридичної особи.

Послуга безоплатна.

Повний список в інформаційній картці

Типові документи:

 1. Заява (клопотання);
 2. Договір оренди земельної ділянки;
 3. Додаткові угоди до договору оренди (у разі наявності);
 4. Документи, що є підставою для припинення договору оренди;
 5. Документи, що посвідчують відчуження нерухомого майна (у разі, якщо договір оренди землі припиняється у зв’язку з продажем нерухомого майна або його частини);
 6. Довідка про відсутність заборгованості по орендній платі за землю;

Додатково:

 • Якщо документи подаються уповноваженою особою (довіреність; паспорт уповноваженої особи)
 • Копії установчих документів юридичної особи та документ, що посвідчує право діяти від імені юридичної особи.

Послуга безоплатна.

Повний список в інформаційній картці

Типові документи:

 1. Заява;
 2. Паспорт громадянина України;
 3. Ідентифікаційний номер
 4. Технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) або проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки;
 5. Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку (оригінал).

Додатково:

 • Якщо документи подаються уповноваженою особою (довіреність; паспорт уповноваженої особи)

Послуга безоплатна.

Повний список в інформаційній картці

Типові документи:

 1. Заява (клопотання).
 2. Ідентифікаційний номер
 3. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки (у разі формування нової земельної ділянки) (оригінал) або Технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) (у разі, якщо земельна ділянка сформована) (оригінал);
 4. Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку (оригінал);
 5. Витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки;

Додатково:

 • Якщо документи подаються уповноваженою особою (довіреність; паспорт уповноваженої особи)
 • Копія установчих документів для юридичної особи.

Послуга безоплатна.

Повний список в інформаційній картці

Типові документи:

 1. Заява (клопотання).
 2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки (у разі формування нової земельної ділянки) (оригінал) або Технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) (у разі, якщо земельна ділянка сформована) (оригінал);
 3. Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку (оригінал);
 4. Витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки;

Додатково:

 • Якщо документи подаються уповноваженою особою (довіреність; паспорт уповноваженої особи)
 • Копія установчих документів для юридичної особи.

Послуга безоплатна.

Повний список в інформаційній картці

Типові документи:

 1. Заява
 2. Паспорт громадянина.
 3. Документи, що посвідчують право користування земельною ділянкою.
 4. Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку (оригінал).
 5. Копії з містобудівної документації

Додатково:

 • Якщо документи подаються уповноваженою особою (довіреність; паспорт уповноваженої особи)
 • Копія установчих документів для юридичної особи.

Послуга безоплатна.

Повний список в інформаційній картці

Типові документи:

 1. Заява.
 2. Паспорт громадянина.
 3. Ідентифікаційний номер
 4. Документи, що посвідчують право власності або користування земельною ділянкою;
 5. Розроблений та належним чином погоджений проект землеустрою (оригінал);
 6. Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку (оригінал).

 Додатково:

 • Якщо документи подаються уповноваженою особою (довіреність; паспорт уповноваженої особи)
 • Копія установчих документів для юридичної особи.

Послуга безоплатна.

Повний список в інформаційній картці

Типові документи:

 1. Заява (клопотання);
 2. Документ, що посвідчує право власності на земельну ділянку;
 3. Паспорт громадянина.

Додатково:

 • Якщо документи подаються уповноваженою особою (довіреність; паспорт уповноваженої особи)

Послуга безоплатна.

Повний список в інформаційній картці

Типові документи:

 1. Заява (клопотання);.
 2. Паспорт громадянина.
 3. Ідентифікаційний номер
 4. Документи, що посвідчують право користування земельною ділянкою;

 Додатково:

 • Якщо документи подаються уповноваженою особою (довіреність; паспорт уповноваженої особи)
 • Копія установчих документів для юридичної особи.

Послуга безоплатна.

Повний список в інформаційній картці

Типові документи:

 1. Заява про надання відомостей з  Державного земельного кадастру за формою, встановленою Порядком ведення Державного земельного кадастру, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051  (форми заяв додаються)
 2. Паспорт громадянина.

Додатково:

 • Документ, який підтверджує повноваження діяти від імені заявника (у разі подання заяви уповноваженою заявником особою)

Послуга безоплатна.

Повний список в інформаційній картці

Типові документи:

 1. Заява про надання витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки
 2. Паспорт громадянина

Додатково:

 • Документ, який підтверджує повноваження діяти від імені заявника (у разі подання заяви уповноваженою заявником особою)

Послуга безоплатна.

Повний список в інформаційній картці

Типові документи:

 1. Заява про надання відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою, за встановленою формою (форма заяви додається).
 2. Паспорт громадянина

Додатково:

 • Документ, який підтверджує повноваження діяти від імені заявника (у разі подання заяви уповноваженою заявником особою)

Послуга безоплатна.

Повний список в інформаційній картці

Типові документи:

 1. Повідомлення про виявлення технічної помилки із викладенням суті виявлених помилок за формою, що додається.
 2. Документи, що містять зазначені у повідомленні технічні помилки, та документи, що підтверджують такі помилки і містять правильну редакцію відповідних відомостей.
 3. Паспорт громадянина

 Послуга безоплатна.

Повний список в інформаційній картці

Типові документи:

 1. Паспорт громадянина
 2. Заява за формою, встановленою Порядком ведення Державного земельного кадастру, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 (форма заяви додається).
 3. Документацію із землеустрою, яка є підставою для внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру про земельну ділянку у паперовій або електронній формі відповідно до вимог Закону України “Про землеустрій”.
 4. Електронний документ відповідно до вимог Закону України “Про Державний земельний кадастр”.

Додатково:

 • Документ, який підтверджує повноваження діяти від імені заявника (у разі подання заяви уповноваженою заявником особою)

Послуга безоплатна.

Повний список в інформаційній картці

Типові документи:

 1. Заява за формою, встановленою Порядком ведення Державного земельного кадастру, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 (форма заяви додається).
 2. Паспорт громадянина
 3. Документи, на підставі яких виникає право суборенди, сервітуту, із зазначенням меж частини земельної ділянки, на яку поширюється таке право
 4. Документацію із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди, сервітуту у паперовій або електронній формі відповідно до вимог Закону України “Про землеустрій”
 5. Електронний документ, що містить відомості про результати робіт із землеустрою, які підлягають внесенню до Державного земельного кадастру, відповідно до вимог Закону України «Про Державний земельний кадастр».

Додатково:

 • Документ, який підтверджує повноваження діяти від імені заявника (у разі подання заяви уповноваженою заявником особою)

Послуга безоплатна.

Повний список в інформаційній картці

Типові документи:

 1. Заява (форма заяви додається).
 2. Паспорт громадянина
 3. Документація із землеустрою у паперовій та електронній формі.
 4. Електронний документ відповідно до вимог Закону України “Про Державний земельний кадастр”.

Додатково:

 • Документ, який підтверджує повноваження діяти від імені заявника (у разі подання заяви уповноваженою заявником особою)

Послуга безоплатна.

Повний список в інформаційній картці

Типові документи:

 1. Заява за формою, встановленою Порядком ведення Державного земельного кадастру, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 (форма заяви додається).
 2. Паспорт громадянина
 3. Оригінал погодженої відповідно до законодавства документації із землеустрою, яка є підставою для формування земельної ділянки (разом з позитивним висновком державної експертизи землевпорядної документації у разі, коли така документація підлягає обов’язковій державній експертизі землевпорядної документації) у паперовій або електронній формі відповідно до вимог Закону України “Про землеустрій”
 4. Електронний документ відповідно до вимог Закону України “Про Державний земельний кадастр”.

Додатково:

 • Документ, який підтверджує повноваження діяти від імені заявника (у разі подання заяви уповноваженою заявником особою)

Послуга безоплатна.

Повний список в інформаційній картці

Типові документи:

 1. Заява (форма заяви додається).
 2. Паспорт громадянина
 3. Документація із землеустрою, інші документи, які є підставою для виникнення, зміни та припинення обмеження у використанні земель
 4. Документація із землеустрою та оцінки земель, інші документи, які є підставою для виникнення, зміни та припинення обмеження у використанні земель, в електронній формі відповідно до вимог Закону України “Про землеустрій”
 5. Електронний документ відповідно до вимог Закону України “Про Державний земельний кадастр”.

Додатково:

 • Документ, який підтверджує повноваження діяти від імені заявника (у разі подання заяви уповноваженою заявником особою)

Послуга безоплатна.

Повний список в інформаційній картці

Типові документи:

 1. Заява (форма заяви додається).
 2. Паспорт громадянина
 3. Квитанція про оплату (за видачу витягу з Державного земельного кадастру)

Додатково:

 • Документ, який підтверджує повноваження діяти від імені заявника (у разі подання заяви уповноваженою заявником особою)

Послуга платна – 113.50 грн.

Повний список в інформаційній картці

Типові документи:

 1. Заява (форма заяви додається).
 2. Паспорт громадянина
 3. Квитанція про оплату (за видачу витягу з Державного земельного кадастру)

Додатково:

 • Документ, який підтверджує повноваження діяти від імені заявника (у разі подання заяви уповноваженою заявником особою)

Послуга платна – 115,61 грн

Повний список в інформаційній картці

● ПОСЛУГИ МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ НОТАРІАЛЬНІ ПОСЛУГИ

Всі документи подаються Особисто до адміністратора.

Для фізичних осіб:

 1. Заява про надання викопіювання з Генерального плану Борщагівської сільської ради.
 2. Паспорт або інший документ, що посвідчує особу (у разі подачі заяви особисто).
 3. Нотаріально засвідчене доручення (якщо одержувач діє в інтересах іншої особи) – (на вимогу).
 4. Правовстановлюючі документи на земельну ділянку.

Для юридичних осіб:

 • Письмове звернення (на бланку юридичної особи за підписом керівника юридичної особи, завірене печаткою).

 Послуга безоплатна

Повний список в інформаційній картці

Для фізичних осіб:

 1. Заява про видачу копії рішення (витягу з рішення) Борщагівської сільської ради.
 2. Паспорт або інший документ, що посвідчує особу (у разі подачі заяви особисто).
 3. Нотаріально засвідчене доручення (якщо одержувач діє в інтересах іншої особи) – (на вимогу).

Для юридичних осіб:

 • Письмове звернення (на бланку юридичної особи за підписом керівника юридичної особи, завірене печаткою).

Послуга безоплатна

Повний список в інформаційній картці

Для фізичних осіб:

 1. Заява про видачу витягу з протоколу пленарного засідання Борщагівської сільської ради
 2. Паспорт або інший документ, що посвідчує особу (у разі подачі заяви особисто)
 3. Нотаріально засвідчене доручення (якщо одержувач діє в інтересах іншої особи) – (на вимогу)

Для юридичних осіб:

 • Письмове звернення (на бланку юридичної особи за підписом керівника юридичної особи, завірене печаткою)

Послуга безоплатна

Повний список в інформаційній картці

Для фізичних осіб:

 1. Заява про видачу витягу з протоколу засідань постійних комісій Борщагівської сільської ради
 2. Паспорт або інший документ, що посвідчує особу (у разі подачі заяви особисто)
 3. Нотаріально засвідчене доручення (якщо одержувач діє в інтересах іншої особи) – (на вимогу)

Для юридичних осіб:

 • Письмове звернення (на бланку юридичної особи за підписом керівника юридичної особи, завірене печаткою)

Послуга безоплатна

Повний список в інформаційній картці

Для фізичних осіб:

 1. Заява про надання копії розпорядження сільського голови Борщагівської сільської ради
 2. Паспорт або інший документ, що посвідчує особу (у разі подачі заяви особисто)
 3. Нотаріально засвідчене доручення (якщо одержувач діє в інтересах іншої особи) – (на вимогу)

Для юридичних осіб:

 • Письмове звернення (на бланку юридичної особи за підписом керівника юридичної особи, завірене печаткою)

Послуга безоплатна

Повний список в інформаційній картці

Для фізичних осіб:

 1. Заява про видачу копії рішення виконавчого комітету (витягу з рішення) Баштанської міської ради.
 2. Паспорт або інший документ, що посвідчує особу (у разі подачі заяви особисто).
 3. Нотаріально засвідчене доручення (якщо одержувач діє в інтересах іншої особи) – (на вимогу).

Для юридичних осіб:

 • Письмове звернення (на бланку юридичної особи за підписом керівника юридичної особи).

Послуга безоплатна

Повний список в інформаційній картці

 1. Документ, що посвідчує особу
 2. Заява на ім’я міського голови. В заяві зазначаються: прізвище, ім’я, по батькові заявника та всіх членів сім’ї, які беруться на квартирний облік, його адреса та телефон (при наявності), наявність пільги. Заява обов’язково підписується заявником та всіма повнолітніми членами сім’ї.

До заяви додаються наступні документи:

 • довідка (виписка з домової книги про склад сім’ї та реєстрацію);
 • довідка членів сім’ї про перебування на квартирному обліку за місцем роботи;
 • документ, що підтверджує пільгу;
 • довідки з міжміського бюро технічної інвентаризації про відсутність або наявність власності;
 • акт обстеження житлових умов;
 • ксерокопія паспорта (1,2,11сторінки) та ідентифікаційного коду.

Послуга безоплатна

Повний список в інформаційній картці

Для виключення членів родини з облікової справи:

 1. Заява (рекомендований зразок додається).
 2. *Довідка про реєстрацію місця проживання особи на кожного члена сім’ї.
 3. Свідоцтво про смерть (якщо особа померла). 

Для включення в пільгові списки:

 1. Заява (рекомендований зразок додається).
 2. *Довідка про реєстрацію місця проживання особи на кожного члена сім’ї.
 3. Документи, що підтверджують право громадянина та членів його сім’ї на надання пільг під час зарахування на квартирний облік відповідно до вимог чинного законодавства.

Для включення членів родини в облікову справу:

 1. Заява (рекомендований зразок додається).
 2. *Довідка про реєстрацію місця проживання особи на кожного члена сім’ї.
 3. Паспорт громадянина України для повнолітніх членів сім’ї (якщо включається повнолітній член сім’ї).
 4. Картка платника податків (ідентифікаційний номер).
 5. Свідоцтво про шлюб.
 6. Довідки за місцем роботи повнолітніх членів сім’ї про перебування (не перебування) на квартирному обліку за місцем роботи (для пенсіонерів – пенсійне посвідчення).
 7. Свідоцтво про народження якщо включається неповнолітня дитина.

Для зміни прізвища в обліковій справі: 

 1. Заява (рекомендований зразок додається).
 2. *Довідка про реєстрацію місця проживання особи на кожного члена сім’ї.
 3. Паспорт громадянина України, що змінив прізвище.
 4. Свідоцтво про шлюб або інший документ, який підтверджує офіційну зміну прізвища. 

Для об’єднання облікових справ:

 1. Заява та письмова згода на об’єднання облікових справ членів родини, які перебувають на квартирному обліку (зразок додається).
 2. *Довідка про реєстрацію місця проживання особи на кожного члена сім’ї.

Для переоформлення облікової справи на іншого члена родини: 
1. Заява (рекомендований зразок додається).

 1. *Довідка про реєстрацію місця проживання особи на кожного члена сім’ї.
 2. Свідоцтво про смерть (якщо заявник помер). 

Для поновлення на квартирному обліку:

 1. Заява (рекомендований зразок додається).
 2. *Довідка про реєстрацію місця проживання особи на кожного члена сім’ї.
 3. Правоустановчий документ на займану житлову площу.
 4. Паспорт громадянина України усіх повнолітніх членів сім’ї.
 5. Свідоцтво про укладання чи розірвання шлюбу.
 6. Свідоцтво про народження (для неповнолітніх дітей).
 7. Довідки за місцем роботи повнолітніх членів сім’ї про перебування (не перебування) на квартирному обліку за місцем роботи (для пенсіонерів – пенсійне посвідчення).
 8. Картки платників податків (ідентифікаційні номери) заявника та членів його сім’ї.
 9. Документи, що підтверджують право громадянина та членів його сім’ї на надання пільг під час зарахування на квартирний облік відповідно до вимог чинного законодавства.
 10. Викопіювання поверхового плану квартири, на приватну квартиру (технічний паспорт).

Для розділу облікової справи при розірванні шлюбу або при створенні нової сім’ї:

 1. Заява (рекомендований зразок додається).
 2. *Довідка про реєстрацію місця проживання особи на кожного члена сім’ї.
 3. Свідоцтво про розірвання шлюбу, або рішення суду.

 Для другої справи формується нова справа.

Послуга безоплатна

 1. Заява;
 2. Копія трудової книжки (щодо документів, які стосуються трудової діяльності особи).
 3. Копії документів, що підтверджують право власності (договір купівлі-продажу, заповіт, свідоцтво про прийняття спадщини, акт власності, документ дарування) – щодо документів, які стосуються прав власності.
 4. Паспорт громадянина
 5. Довіреність оформлену належним чином (для уповноваженого представника).

 Послуга безоплатна

Повний список в інформаційній картці

 1. Паспорт громадянина України – особи, що заповідає;
 2. Ідентифікаційний код;
 3. Документ, що підтверджує сплату державного мита або документ, що підтверджує право на звільнення від сплати державного мита;
 4. Заповіт (за наявності – якщо він написаний заповідачем власноручно або за допомогою загальноприйнятних технічних засобів).

У випадку, якщо посвідчується заповіт подружжя:

 • Документи на право власності на майно, яке заповідачі заповідають (для перевірки належності заповідачам майна на праві спільної сумісної власності). Такі відомості можуть бути отриманні у ЦНАП, у разі доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та наявності таких відомостей у Реєстрі
 • За бажанням – раніше посвідчений заповіт – у разі зміни заповіту (посвідчення нового заповіту).

Посадова особа органу місцевого самоврядування може на прохання особи записати заповіт з її слів власноручно або за допомогою загальноприйнятих технічних засобів. У цьому разі заповіт має бути прочитаний уголос та підписаний заповідачем, про що ним зазначається у заповіті перед його підписом.

Послуга платна

Повний список в інформаційній картці

 1. Паспорт громадянина України;
 2. Заява;
 3. Примірник заповіту, що скасовується (який знаходиться у заповідача – за наявності і за бажанням).
 4. Квитанція про оплату послуги

 Справжність підпису на заяві про скасування заповіту повинна бути нотаріально засвідченою, зокрема уповноваженою посадовою особою органу місцевого самоврядування.

 Послуга платна

Повний список в інформаційній картці

 • Паспорт громадянина України;
 • Ідентифікаційний номер;
 • Квитанція про оплату послуги**

Дублікат заповіту, посвідчений посадовою особою органу місцевого самоврядування, може бути виданий заповідачеві (у разі втрати або зіпсування заповіту) або вказаним у заповіті спадкоємцям (лише після подачі свідоцтва про смерть заповідача).

 Послуга платна

Повний список в інформаційній картці

 1. Паспорт громадянина України;
 2. Ідентифікаційний код;
 3. Документ для засвідчення підписом.
 4. Квитанція про оплату послуги або документ, що підтверджує право на звільнення від сплати державного мита.

Послуга платна

Повний список в інформаційній картці

● РЕЄСТРАЦІЯ НЕРУХОМОСТІ

Всі документи подаються Особисто до адміністратора.


Державна реєстрація права власності на нерухоме майно

 

Для державної реєстрації права власності на нерухоме майно подаються:

 1. Заява.
 2. Документи, що підтверджують сплату адміністративного збору.

Для державної реєстрації права власності на новозбудований об’єкт нерухомого майна подаються:

1) документ, що засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта;

2) технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна;

3) документ, що підтверджує присвоєння об’єкту нерухомого майна адреси;

4) письмова заява або договір співвласників про розподіл часток у спільній власності на новозбудований об’єкт нерухомого майна (у разі, коли державна реєстрація проводиться щодо майна, що набувається у спільну часткову власність);

5) договір про спільну діяльність або договір простого товариства (у разі, коли державна реєстрація проводиться щодо майна, будівництво якого здійснювалось у результаті спільної діяльності).

Документ, що засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта, не вимагається у разі, коли реєстрація такого документа здійснювалася в Єдиному реєстрі документів.

Для державної реєстрації права власності на індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки, господарські (присадибні) будівлі і споруди, прибудови до них, що закінчені будівництвом до 5 серпня 1992 р., подаються:

1) технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна;

2) документ, що підтверджує присвоєння об’єкту нерухомого майна адреси.

Для державної реєстрації права власності на об’єкт нерухомого майна у результаті реконструкції такого об’єкта подаються:

1) документ, що посвідчує право власності на об’єкт нерухомого майна до його реконструкції (крім випадків, коли право власності на такий об’єкт зареєстровано в Державному реєстрі прав);

2) документ, що відповідно до вимог законодавства засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта;

3) технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна;

4) письмова заява або договір співвласників про розподіл часток у спільній власності на реконструйований об’єкт нерухомого майна (у разі, коли державна реєстрація проводиться щодо майна, що набувається у спільну часткову власність);

5) договір про спільну діяльність або договір простого товариства (у разі, коли державна реєстрація проводиться щодо майна, реконструкція якого здійснювалася в результаті спільної діяльності).

Документ, що відповідно до вимог законодавства засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта, не вимагається у разі, коли реєстрація такого документа здійснювалася в Єдиному реєстрі документів.

Для державної реєстрації права власності на об’єкт нерухомого майна державної або комунальної власності, будівництво якого завершено та право власності на який не зареєстровано до 1 січня 2013 р., за відсутності документа, що посвідчує набуття права державної або комунальної власності на такий об’єкт, подаються:

1) технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна;

2) витяг з Єдиного реєстру об’єктів державної власності щодо такого об’єкта (у разі державної реєстрації права державної власності);

3) документ, що підтверджує факт перебування об’єкта нерухомого майна у комунальній власності, виданий відповідним органом місцевого самоврядування (у разі державної реєстрації права комунальної власності);

4) документ, що підтверджує факт відсутності перебування об’єкта нерухомого майна у державній власності, виданий Фондом державного майна чи його регіональним відділенням (у разі державної реєстрації права комунальної власності).

Для державної реєстрації права власності у зв’язку з передачею майна у власність юридичної особи як внесок (внесення майна до статутного (складеного) капіталу (статутного фонду), вступні, членські та цільові внески членів кооперативу тощо) подаються:

1) документ, що посвідчує право власності особи на майно, що передається у власність юридичної особи (крім випадку, коли право власності на таке майно вже зареєстровано в Державному реєстрі прав);

2) акт приймання-передачі майна або інший документ, що підтверджує факт передачі такого майна.

3) рішення органу або особи, уповноважених установчими документами юридичної особи або законом (у разі, коли передача майна здійснюється іншою юридичною особою);

4) письмова згода всіх співвласників (у разі, коли передача здійснюється щодо майна, що перебуває у спільній власності).

Для державної реєстрації права власності у зв’язку з передачею у власність фізичним та юридичним особам майна у результаті припинення (ліквідації чи реорганізації) юридичної особи або виділу з неї нової юридичної особи подаються:

1) документ, що посвідчує право власності юридичної особи на майно, що передається у власність фізичним та юридичним особам (крім випадку, коли право власності на таке майно вже зареєстровано в Державному реєстрі прав);

2) ліквідаційний баланс, затверджений засновниками (учасниками) юридичної особи або органом, що прийняв рішення про ліквідацію юридичної особи, та письмова заява таких осіб, яким передано нерухоме майно юридичної особи, що припиняється, про розподіл між ними такого майна або рішення відповідного органу про подальше використання зазначеного майна (у разі ліквідації юридичної особи);

3) передавальний акт, затверджений засновниками (учасниками) юридичної особи або органом, який прийняв рішення про злиття, приєднання або перетворення юридичної особи (у разі злиття, приєднання або перетворення юридичної особи);

4) розподільний баланс, затверджений засновниками (учасниками) юридичної особи або органом, який прийняв рішення про поділ юридичної особи або виділ з неї нової юридичної особи (у разі поділу юридичної особи або виділу з неї нової юридичної особи).

Для державної реєстрації права власності у зв’язку з передачею майна у власність фізичним та юридичним особам, що вийшли із складу засновників (учасників) юридичної особи, подаються:

1) документ, що посвідчує право власності юридичної особи на майно, що передається у власність фізичним та юридичним особам (крім випадку, коли право власності на таке майно вже зареєстровано в Державному реєстрі прав);

1-1) акт приймання-передачі майна або інший документ, що підтверджує факт передачі такого майна.

2) рішення органу або особи, уповноважених установчими документами юридичної особи або законом, про передачу майна у власність фізичній або юридичній особі, що вийшла із складу засновників (учасників) юридичної особи.

Для державної реєстрації права власності у зв’язку із виділенням нерухомого майна в натурі власникам майнових паїв членів колективних сільськогосподарських підприємств подаються:

1) свідоцтво про право власності на майновий пай члена колективного сільськогосподарського підприємства (майновий сертифікат) з відміткою підприємства правонаступника реорганізованого колективного сільськогосподарського підприємства про виділення майна в натурі, засвідченою підписом керівника такого підприємства та печаткою;

2) акт приймання-передачі нерухомого майна.

Для державної реєстрації права власності у зв’язку з поверненням майна у власність реабілітованим громадянам подається рішення комісії з питань поновлення прав реабілітованих про повернення майна реабілітованій особі.

Для державної реєстрації права власності та інших речових прав на земельну ділянку, права власності на об’єкт нерухомого майна, реєстрацію яких проведено до 1 січня 2013 р. відповідно до законодавства, що діяло на момент їх виникнення, у зв’язку із втратою, пошкодженням чи псуванням відповідного державного акта на право власності чи постійного користування земельною ділянкою, свідоцтва про право власності на нерухоме майно

використовуються відомості з Державного земельного кадастру або Реєстру прав власності на нерухоме майно, який є архівною складовою частиною Державного реєстру прав, та паперовий носій інформації (реєстрові книги, реєстраційні справи, ведення яких здійснювали підприємства бюро технічної інвентаризації).

у разі наявності в заявника копії примірника втраченого, пошкодженого чи зіпсованого державного акта, свідоцтва про право власності на нерухоме майно подається також відповідна копія.

Для державної реєстрації права власності на земельну ділянку, що створюється шляхом поділу або об’єднання, подаються:

документ, що посвідчує право власності на земельну ділянку до її поділу або об’єднання (крім випадків, коли право власності на таку земельну ділянку вже зареєстровано в Державному реєстрі прав);

Для державної реєстрації права власності на об’єкт нерухомого майна, що створюється шляхом поділу або об’єднання, подаються:

документ, що посвідчує право власності на об’єкт нерухомого майна до його поділу або об’єднання (крім випадків, коли право власності на такий об’єкт вже зареєстровано в Державному реєстрі прав);

документ, що відповідно до вимог законодавства засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта (крім випадків, коли об’єкт нерухомого майна створюється шляхом поділу або об’єднання без проведення будівельних робіт, що відповідно до законодавства потребують отримання дозволу на їх проведення);

технічний паспорт на новостворений об’єкт нерухомого майна;

документ, що підтверджує присвоєння об’єкту нерухомого майна адреси.

Документ, що відповідно до вимог законодавства засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта, не вимагається у разі, коли реєстрація такого документа здійснювалася в Єдиному реєстрі документів.

Для державної реєстрації права власності на нерухоме майно, що створюється шляхом поділу або об’єднання майна, що перебуває у спільній власності, крім документів, передбачених пунктом вище, також подається

 письмова згода всіх співвласників на проведення поділу або об’єднання майна, що перебуває у спільній власності.

письмова заява або договір співвласників про розподіл часток у спільній власності на таке майно (у разі коли в результаті поділу або об’єднання майна, що перебуває у спільній власності, змінюється розмір часток у такому праві спільної власності).

Для державної реєстрації права власності на нерухоме майно, що створюється шляхом поділу, виділу в натурі частки майна, що перебуває у спільній власності, та має наслідком припинення права спільної власності для усіх або одного із співвласників, подаються:

1) договір про поділ спільного майна, договір про виділ у натурі частки із спільного майна або відповідне рішення суду;

2) документи, передбачені пунктом 54 цього Порядку, крім документа, що посвідчує право власності на нерухоме майно до його поділу або виділу в натурі частки.

3) письмова заява або договір співвласників про розподіл часток у спільній власності на таке майно (у разі коли в результаті виділу в натурі частки майна, що перебуває у спільній власності, у співвласників, які не здійснювали виділ в натурі частки, змінюється розмір часток у праві спільної власності).

4) технічний паспорт на такий об’єкт (у разі, коли в документах, що подаються для такої реєстрації, відсутні відомості про технічні характеристики відповідного об’єкта).

Для державної реєстрації права власності та інших речових прав на нерухоме майно, яке перебуває в іпотеці або податковій заставі, також подається документ, що підтверджує наявність факту згоди іпотекодержателя або контролюючого органу на відчуження або передачу на іншому речовому праві такого майна, крім:

державної реєстрації права власності та інших речових прав на нерухоме майно, реєстрація яких проведена до 1 січня 2013 р. відповідно до законодавства, що діяло на момент їх виникнення;

державної реєстрації права власності на нерухоме майно на підставі свідоцтва про право на спадщину;

державної реєстрації права власності та інших речових прав на нерухоме майно на підставі рішення суду;

державної реєстрації права власності на нерухоме майно, що набувається в результаті його примусової реалізації відповідно до закону.

Для державної реєстрації права власності на підставі договору іпотеки, що містить застереження про задоволення вимог іпотекодержателя шляхом набуття права власності на предмет іпотеки, також подаються:

1) засвідчена іпотекодержателем копія письмової вимоги про усунення порушення основного зобов’язання та/або умов іпотечного договору, надісланої іпотекодержателем іпотекодавцю та боржникові, якщо він є відмінним від іпотекодавця;

2) засвідчена іпотекодержателем копія повідомлення про вручення рекомендованого поштового відправлення або поштового відправлення з оголошеною цінністю, яким надіслано вимогу, зазначену у підпункті 1 цього пункту, з відміткою про вручення адресату, або

засвідчена іпотекодержателем копія рекомендованого поштового відправлення або поштового відправлення з оголошеною цінністю, яким надіслано вимогу, зазначену у підпункті 1 цього пункту, з позначкою про відмову адресата від одержання такого відправлення, або

засвідчені іпотекодержателем копії рекомендованих поштових відправлень або поштових відправлень з оголошеною цінністю (поштових конвертів), якими не менше ніж двічі з періодичністю не менше ніж один місяць надсилалася вимога, зазначена у підпункті 1 цього пункту, та які повернулися відправнику у зв’язку із відсутністю адресата або закінченням встановленого строку зберігання поштового відправлення, або засвідчені іпотекодержателем паперові копії електронного листа, яким за допомогою засобів інформаційної, телекомунікаційної або інформаційно-телекомунікаційної системи, що забезпечує обмін електронними документами, надіслано вимогу, зазначену у підпункті 1 цього пункту, та електронного службового повідомлення відповідної системи, яким підтверджується доставка відповідного електронного листа за адресою електронної пошти адресата (у разі коли договором з іпотекодавцем або боржником, якщо він є відмінним від іпотекодавця, передбачено можливість обміну електронними документами);

3) довідка іпотекодержателя, що містить відомості про суму боргу за основним зобов’язанням станом на дату не раніше трьох днів до дня подання документів для проведення відповідної державної реєстрації та відомості про вартість предмета іпотеки, визначену суб’єктом оціночної діяльності, станом на дату не раніше 90 днів до дня подання документів для проведення відповідної державної реєстрації;

4) заставна (якщо іпотечним договором передбачено її видачу).

Для державної реєстрації права власності на підставі рішення власника майна, уповноваженого ним органу про передачу об’єкта нерухомого майна з державної у комунальну власність чи з комунальної у державну власність або з приватної у державну чи комунальну власність також подаються:

1) рішення правонабувача майна, уповноваженого ним органу про надання згоди на передачу об’єкта нерухомого майна;

2) акт приймання-передачі такого об’єкта нерухомого майна.

Для державної реєстрації права власності на об’єкт нерухомого майна для розміщення дипломатичних представництв, консульських установ та міжнародних міжурядових організацій також подаються відповідна нота МЗС, а для розміщення міжнародних неурядових та іноземних організацій – лист Генеральної дирекції з обслуговування іноземних представництв, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної та Севастопольської міської держадміністрації.

Для державної реєстрації права власності у зв’язку з набуттям у власність майна компанією з управління активами інституційних інвесторів також подаються:

1) регламент корпоративного інвестиційного фонду або регламент пайового інвестиційного фонду;

2) свідоцтво про внесення інституту спільного інвестування до реєстру інститутів спільного інвестування.

Для державної реєстрації права власності у зв’язку з набуттям у власність майна юридичною особою, що є управителем фонду операцій з нерухомістю, також подаються затверджені правила фонду операцій з нерухомістю.

Для державної реєстрації права власності на підставі заяви спадкоємця подаються

документи, необхідні для відповідної реєстрації, передбачені статтею 27 Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, що підтверджують набуття спадкодавцем права власності на нерухоме майно, витяг із Спадкового реєстру про наявність заведеної спадкової справи та документ, що містить відомості про склад спадкоємців, виданий нотаріусом чи уповноваженою на це посадовою особою органу місцевого самоврядування, якими заведено відповідну спадкову справу.

Для державної реєстрації права власності у разі витребування нерухомого майна з чужого незаконного володіння на підставі рішення суду подаються необхідні для відповідної реєстрації документи, передбачені статтею 27 Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” та цим Порядком, що підтверджують право власності на нерухоме майно належного власника.

Для державної реєстрації права власності у разі розірвання договору, за яким відбувся перехід права власності на нерухоме майно, на підставі рішення суду подаються

 документи, необхідні для відповідної реєстрації, передбачені статтею 27 Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” та цим Порядком, що підтверджують право власності на нерухоме майно відчужувача до укладення такого договору.

Для державної реєстрації обтяження нерухомого майна іпотекою на підставі іпотечного договору, у тому числі у зв’язку із зміною умов обтяження нерухомого майна іпотекою, також подається

заставна, якщо іпотечним договором передбачено її видачу.

Для державної реєстрації відступлення прав за іпотечним договором також подається

заставна, якщо іпотечним договором передбачено її видачу, на якій виконано передавальний напис (індосамент) її власником.

Для державної реєстрації видачі дубліката заставної подається дублікат заставної.

Для державної реєстрації припинення права власності на об’єкт нерухомого майна, об’єкт незавершеного будівництва у зв’язку з його знищенням подаються:

1) документ, відповідно до якого підтверджується факт такого знищення;

2) документ, що посвідчує право власності на об’єкт нерухомого майна (крім випадків, коли право власності на такий об’єкт вже зареєстровано в Державному реєстрі прав або коли такі документи було знищено одночасно із знищенням такого об’єкта).

Для державної реєстрації припинення права власності на нерухоме майно у зв’язку з відмовою власника від права власності подається документ, що посвідчує право власності на об’єкт нерухомого майна (крім випадків, коли право власності на такий об’єкт вже зареєстровано в Державному реєстрі прав).

Оплата: Адміністративна послуга надається платно, крім випадків, передбачених статтею 34 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»:

За державну реєстрацію права власності (у тому числі довірчої власності як способу забезпечення виконання зобов’язань) справляється адміністративний збір у розмірі 0,1 прожиткового мінімуму для працездатних осіб (230 грн.).

За державну реєстрацію обтяжень речових прав справляється адміністративний збір у розмірі 0,05 прожиткового мінімуму для працездатних осіб.(110 грн.)

За державну реєстрацію права власності (у тому числі довірчої власності як способу забезпечення виконання зобов’язань), проведену у строки менші, ніж передбачені статтею 19 цього Закону, справляється адміністративний збір у такому розмірі:

1 прожитковий мінімум для працездатних осіб (2270 грн.) – у строк два робочі дні;

2 прожиткових мінімума для працездатних осіб (4540 грн.) – у строк один робочий день;

5 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (11350 грн.) – у строк 2 години.

 

 

Типові документи:

 1. Заява
 2. Паспорт громадянина
 3. Ідентифікаційний номер
 4. Квитанція про оплату послуги
 5. Документи, що підтверджують виникнення, перехід або припинення іншого речового права на нерухоме майно (договір оренди землі, договір про встановлення сервітуту, договір управління майном тощо);
 6. Рішення органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування про надання у постійне користування або про затвердження документації із землеустрою щодо надання у постійне користування земельної ділянки.

Додатково:

 • Якщо документи подаються уповноваженою особою (довіреність; паспорт уповноваженої особи)
 • Для державної реєстрації права власності на підставі договору іпотеки, що містить застереження про задоволення вимог іпотекодержателя шляхом набуття права власності на предмет іпотеки, подаються додаткові докумети.

Послуга платна**

Повний список в інформаційній картці

** Крім випадків, передбачених Законом України

Типові документи:

 1. Заява про скасування державної реєстрації прав, скасування рішення державного реєстратора.
 2. Рішення суду, що набрало законної сили.

Послуга безоплатна.

Повний список в інформаційній картці

Типові документи:

 1. Заява
 2. Паспорт громадянина
 3. Ідентифікаційний номер
 4. Квитанція про оплату послуги

Додатково:

 • Якщо документи подаються уповноваженою особою (довіреність; паспорт уповноваженої особи).

Послуга платна**

Повний список в інформаційній картці

** Крім випадків, передбачених Законом України

Типові документи:

 1. Заява про надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
 2. Квитанція про оплату послуги

Послуга платна**

Повний список в інформаційній картці

 ** Крім випадків, передбачених Законом України

Типові документи:

 1. Заява (про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна )
 2. Паспорт громадянина
 3. Ідентифікаційний номер
 4. Документи, що свідчать про визначення нерухомого майна як безхазяйного (рішення органу місцевого самоврядування, технічний паспорт, відмова власника від права власності на майно).

Додатково:

 • Якщо документи подаються уповноваженою особою (довіреність; паспорт уповноваженої особи).

Послуга безоплатна.

Повний список в інформаційній картці

Типові документи:

 1. Заява (про державну реєстрацію прав та їх обтяжень)
 2. Паспорт громадянина
 3. Ідентифікаційний номер.
 4. Квитанція про оплату послуги
 5. Документи, що підтверджують обтяження нерухомого майна:
 • рішення суду щодо обтяження речових прав на нерухоме майно, що набрало законної сили;
 • рішення державного виконавця, приватного виконавця щодо обтяження речових прав на нерухоме майно;
 • визначеного законодавством документа, на якому нотаріусом вчинено напис про накладення заборони щодо відчуження нерухомого майна;
 • рішення органу місцевого самоврядування про віднесення об’єктів нерухомого майна до застарілого житлового фонду;
 • договору, укладеного в порядку, визначеному законом, яким встановлюється обтяження речових прав на нерухоме майно, чи його дубліката;
 • закону, яким встановлено заборону користування та/або розпорядження нерухомим майном;
 • інших актів органів державної влади та посадових осіб згідно із законом.

Додатково:

 • Якщо документи подаються уповноваженою особою (довіреність; паспорт уповноваженої особи).

Послуга платна**

Повний список в інформаційній картці

 ** Крім випадків, передбачених Законом України

Типові документи:

 1. Заява власника об’єкта нерухомого майна про заборону вчинення реєстраційних дій щодо власного майна.(або рішення суду про заборону вчинення реєстраційних дій)
 2. Паспорт громадянина

Додатково:

 • Якщо документи подаються уповноваженою особою (довіреність; паспорт уповноваженої особи).

 Послуга безоплатна.

Повний список в інформаційній картці

● ПАСПОРТНІ ПОСЛУГИ

Всі документи подаються Особисто до адміністратора.

 1. Заява
 2. 2 фотокартки розміром 3,5 х 4,5 см
 3. Паспорт громадянина України;

У разі подання заяви опікуном/піклувальником особи додатково подаються:

 1. Документ, що посвідчує особу опікуна/піклувальника;
 2. Документ, що підтверджує його повноваження.

Послуга безоплатна

Повний список в інформаційній картці

Типові документи:

 1. Заява-анкета за зразком
 2. Свідоцтво про народження (для осіб, які народилися до 01 березня 2001 року, також копії паспортів їх батьків)
 3. Оригінал паспорта одного  з батьків (для підтвердження громадянства України)
 4. Квитанціяпро сплату послуги
 5. Довідка про реєстрацію місця проживання особи

Додатково:

 • Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщеної особи)
 • Свідоцтва про народження дітей
 • Свідоцтво про шлюб / свідоцтво про розірвання шлюбу
 • Свідоцтво про зміну імені (при зміні прізвища імені або по батькові)

Послуга безоплатна

Повний список в інформаційній картці

Типові документи:

 1. Заява-анкета
 2. Письмова заява про втрату або викрадення паспорта (зразка 1994 року)
 3. Квитанція, про сплату послуги
 4. Ідентифікаційний номер  платника податків.
 5. Довідка про реєстрацію місця проживання особи
 6. Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (у разі викрадення паспорта)

Додатково:

 • Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщеної особи)
 • Свідоцтва про народження дітей
 • Свідоцтво про шлюб / свідоцтво про розірвання шлюбу
 • Свідоцтво про зміну імені (при зміні прізвища імені або по батькові)

Послуга платна:

 • За надання послуги до 20 робочих днів – 345 грн
 • За надання послуги до 10 робочих днів – 471 грн
 • Державне мито – 34 грн.

Повний список в інформаційній картці

Типові документи:

 1. Заява-анкета
 2. Квитанція, про сплату послуги
 3. Ідентифікаційний номер  платника податків.
 4. Довідка про реєстрацію місця проживання особи
 5. Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (у разі викрадення паспорта)

Додатково:

 • Свідоцтва про народження дітей
 • Свідоцтво про шлюб / свідоцтво про розірвання шлюбу
 • Свідоцтво про зміну імені (при зміні прізвища імені або по батькові)

Послуга платна

 • в разі надання послуги до 20 робочих днів – 345 грн
 • в разі надання послуги до 10 робочих днів – 471 грн
 • державне мито – 34 грн

Повний список в інформаційній картці

Типові документи:

 1. Заява-анкета за зразком
 2. Паспорт, що підлягає обміну
 3. Документи, що підтверджують обставини, для обміну паспорта
 4. Квитанція, про сплату послуги
 5. Ідентифікаційний номер  платника податків.
 6. Довідка про реєстрацію місця проживання особи

Додатково:

 • Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщеної особи)
 • Свідоцтва про народження дітей
 • Свідоцтво про шлюб / свідоцтво про розірвання шлюбу
 • Свідоцтво про зміну імені (при зміні прізвища імені або по батькові)

Послуга платна:

 • в разі надання послуги до 20 робочих днів – 345 грн
 • в разі надання послуги до 10 робочих днів – 471 грн
 • державне мито – 34 грн

Повний список в інформаційній картці

Типові документи:

 1. Заява-анкета за зразком.
 2. Паспорт громадянина України (для особи, яка досягла 14-річного віку та проживає в Україні)
 3. Свідоцтво про народження
 4. Квитанція, про сплату послуги

 Послуга платна:

 • В разі надання послуги до 20 робочих днів – 682 грн.;
 • До 7 робочих днів – 1034 грн.;
 • до 3 робочих дні – 1034 грн.

Повний список в інформаційній картці

Типові документи:

 1. Заява-анкета за зразком
 2. Заяву про оформлення паспорта для виїзду за кордон у зв’язку з його втратою або викраденням у довільній формі
 3. Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (у разі викрадення паспорта)
 4. Паспорт громадянина України (для особи, яка досягла 14-річного віку та проживає в Україні)
 5. Свідоцтво про народження ( у разі оформлення паспорта для виїзду за кордон особи, до 14-річного віку)
 6. Квитанція, про сплату послуги

Послуга платна:

 • В разі надання послуги до 20 робочих днів – 682 грн.;
 • В разі надання послуги до 7 робочих днів – 1034 грн.;
 • В разі надання послуги до 3 робочі дні – 1034 грн.

Повний список в інформаційній картці

Типові документи:

 1. Заява-анкета за зразком
 2. Паспорт для виїзду за кордон, що підлягає обміну
 3. Документи, що підтверджують обставини, у зв’язку з якими паспорт для виїзду за кордон підлягає обміну
 4. Паспорт громадянина України (для особи, яка досягла 14-річного віку та проживає в Україні)
 5. Свідоцтво про народження ( у разі оформлення паспорта для виїзду за кордон особи, до 14-річного віку)
 6. Квитанція, про сплату послуги

Послуга платна:

 • В разі надання послуги до 20 робочих днів – 682 грн.;
 • В разі надання послуги до 7 робочих днів – 1034 грн.;
 • В разі надання послуги до 3 робочих дні – 1034 грн.

Повний список в інформаційній картці

● РЕЄСТРАЦІЯ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ

Всі документи подаються Особисто до адміністратора.

Типові документи:

 1. Заява встановленого зразка
 2. Заяву про зняття особи з реєстрації місця проживання (у випадку одночасного зняття із попереднього місця проживання)
 3. Документ, до якого вносяться відомості про місце проживання / перебування особи (паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист, довідка про звернення за захистом в Україні)
 4. Квитанцію про оплату послуги
 5. Свідоцтво про народження (для дітей віком до 16 років)
 6. Документи, що підтверджують право на проживання в житлі
 7. Військовий квиток (або посвідчення про приписку для громадян, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку)

Послуга платна

Повний список в інформаційній картці

Типові документи:

 1. Заява
 2. Паспорт громадянина України
 3. Письмова згода особи, щодо якої запитується інформація

Додатково:

У разі звернення представником особи, крім зазначених документів, додатково подаються:

 • Паспорт представника, довіреність;

Послуга безоплатна

Повний список в інформаційній картці

Типові документи:

 1. Документ, до якого вносяться відомості про місце проживання
 2. Свідоцтво про народження дитини (для дітей віком до 16 років);
 3. Будинкова книга (за наявності).

Додатково:

У разі звернення представником особи, крім зазначених документів, додатково подаються:

 • Паспорт представника, довіреність;

Послуга безоплатна

Повний список в інформаційній картці

Типові документи:

 1. Заява
 2. Паспорт громадянина України
 3. Підстава внесення змін

Додатково:

У разі звернення представником особи, крім зазначених документів, додатково подаються:

 • Паспорт представника; Документ, що підтверджує повноваження особи як представника, крім випадків, коли заява подається законними представниками малолітньої дитини — батьками (усиновлювачами).

Послуга безоплатна

Повний список в інформаційній картці

Типові документи:

 1. Паспорт громадянина
 2. Свідоцтво про народження дитини (для дітей віком до 16 років);
 3. Будинкова книга (за наявності).

Додатково:

У разі звернення представником особи, крім зазначених документів, додатково подаються:

 • Паспорт представника; Документ, що підтверджує повноваження особи як представника, крім випадків, коли заява подається законними представниками малолітньої дитини — батьками (усиновлювачами).

Послуга безоплатна

Повний список в інформаційній картці

● РЕЄСТРАЦІЯ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ

Всі документи подаються Особисто до адміністратора.

 1. Заява встановленої форми (завантажити);
 2. Паспорт громадянина України (паспортний документ іноземця, особи без громадянства) 
 3. Свідоцтво про народження дитини ( виданий закладом охорони здоров’я);
 4. Свідоцтва про шлюб;
 5. *** Рішення суду,  про встановлення факту народження, що відбулося на тимчасово окупованій території України;
 6. *** Документи, необхідні для визначення походження дитини від батьків, передбачені , частиною першою статті 135 Сімейного кодексу України.
 1. Заява встановленої форми (завантажити)
 2. Довідка про смерть ( видана закладом охорони здоров’я або судово-медичною установою)
 3. Документи померлого ( паспорт громадянина України /паспорт іноземця, особи без громадянства/ пільгові посвідчення, військово-облікові);
 4. *** рішення суду про встановлення факту смерті особи в певний час чи про оголошення її померлою;
 5. *** рішення суду, постановлене відповідно до статті 317 Цивільного процесуального кодексу України, про встановлення факту смерті, що відбулася на тимчасово окупованій території України.
 1. Заява про державну реєстрацію шлюбу (у разі представництва інтересів осіб, які бажають зареєструвати шлюб, – заява, на якій нотаріально засвідчено справжність підписів, та документ, що підтверджує повноваження представника)   Завантажити  (282 KB)
 2. Паспорт громадянина України, паспортний документ іноземця, особи без громадянства та посвідку на постійне чи тимчасове проживання або інший документ, що підтверджує законність перебування  на території України;
 3. Квитанція про сплату державнї  послуги або документ, що підтверджує право на звільнення від сплати державного мита;
 4. Документ, що підтверджує припинення попереднього шлюбу (якщо шлюб повторний);
 5. Документ, що підтверджує причину скорочення строку державної реєстрації шлюбу (у разі порушення суб’єктом звернення питання державної реєстрації шлюбу до спливу місячного строку):
 6. Рішення суду про надання права на шлюб (у разі звернення осіб віком 16-17 років);
 7. Якщо документи громадян України, іноземців, осіб без громадянства, які є підставою для державної реєстрації шлюбу, складені іноземною мовою, до них додається переклад тексту на українську мову, вірність якого засвідчується дипломатичним представництвом або консульською установою України, посольством (консульством) держави, громадянином якої є іноземець (країни постійного проживання особи без громадянства), Міністерством закордонних справ, іншим відповідним органом цієї держави або нотаріусом