● ПОСЛУГИ МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ НОТАРІАЛЬНІ ПОСЛУГИ

Всі документи подаються Особисто до адміністратора.

Для фізичних осіб:

 1. Заява про надання викопіювання з Генерального плану Борщагівської сільської ради.
 2. Паспорт або інший документ, що посвідчує особу (у разі подачі заяви особисто).
 3. Нотаріально засвідчене доручення (якщо одержувач діє в інтересах іншої особи) – (на вимогу).
 4. Правовстановлюючі документи на земельну ділянку.

Для юридичних осіб:

 • Письмове звернення (на бланку юридичної особи за підписом керівника юридичної особи, завірене печаткою).

 Послуга безоплатна

Повний список в інформаційній картці

Для фізичних осіб:

 1. Заява про видачу копії рішення (витягу з рішення) Борщагівської сільської ради.
 2. Паспорт або інший документ, що посвідчує особу (у разі подачі заяви особисто).
 3. Нотаріально засвідчене доручення (якщо одержувач діє в інтересах іншої особи) – (на вимогу).

Для юридичних осіб:

 • Письмове звернення (на бланку юридичної особи за підписом керівника юридичної особи, завірене печаткою).

Послуга безоплатна

Повний список в інформаційній картці

Для фізичних осіб:

 1. Заява про видачу витягу з протоколу пленарного засідання Борщагівської сільської ради
 2. Паспорт або інший документ, що посвідчує особу (у разі подачі заяви особисто)
 3. Нотаріально засвідчене доручення (якщо одержувач діє в інтересах іншої особи) – (на вимогу)

Для юридичних осіб:

 • Письмове звернення (на бланку юридичної особи за підписом керівника юридичної особи, завірене печаткою)

Послуга безоплатна

Повний список в інформаційній картці

Для фізичних осіб:

 1. Заява про видачу витягу з протоколу засідань постійних комісій Борщагівської сільської ради
 2. Паспорт або інший документ, що посвідчує особу (у разі подачі заяви особисто)
 3. Нотаріально засвідчене доручення (якщо одержувач діє в інтересах іншої особи) – (на вимогу)

Для юридичних осіб:

 • Письмове звернення (на бланку юридичної особи за підписом керівника юридичної особи, завірене печаткою)

Послуга безоплатна

Повний список в інформаційній картці

Для фізичних осіб:

 1. Заява про надання копії розпорядження сільського голови Борщагівської сільської ради
 2. Паспорт або інший документ, що посвідчує особу (у разі подачі заяви особисто)
 3. Нотаріально засвідчене доручення (якщо одержувач діє в інтересах іншої особи) – (на вимогу)

Для юридичних осіб:

 • Письмове звернення (на бланку юридичної особи за підписом керівника юридичної особи, завірене печаткою)

Послуга безоплатна

Повний список в інформаційній картці

Для фізичних осіб:

 1. Заява про видачу копії рішення виконавчого комітету (витягу з рішення) Баштанської міської ради.
 2. Паспорт або інший документ, що посвідчує особу (у разі подачі заяви особисто).
 3. Нотаріально засвідчене доручення (якщо одержувач діє в інтересах іншої особи) – (на вимогу).

Для юридичних осіб:

 • Письмове звернення (на бланку юридичної особи за підписом керівника юридичної особи).

Послуга безоплатна

Повний список в інформаційній картці

 1. Документ, що посвідчує особу
 2. Заява на ім’я міського голови. В заяві зазначаються: прізвище, ім’я, по батькові заявника та всіх членів сім’ї, які беруться на квартирний облік, його адреса та телефон (при наявності), наявність пільги. Заява обов’язково підписується заявником та всіма повнолітніми членами сім’ї.

До заяви додаються наступні документи:

 • довідка (виписка з домової книги про склад сім’ї та реєстрацію);
 • довідка членів сім’ї про перебування на квартирному обліку за місцем роботи;
 • документ, що підтверджує пільгу;
 • довідки з міжміського бюро технічної інвентаризації про відсутність або наявність власності;
 • акт обстеження житлових умов;
 • ксерокопія паспорта (1,2,11сторінки) та ідентифікаційного коду.

Послуга безоплатна

Повний список в інформаційній картці

Для виключення членів родини з облікової справи:

 1. Заява (рекомендований зразок додається).
 2. *Довідка про реєстрацію місця проживання особи на кожного члена сім’ї.
 3. Свідоцтво про смерть (якщо особа померла). 

Для включення в пільгові списки:

 1. Заява (рекомендований зразок додається).
 2. *Довідка про реєстрацію місця проживання особи на кожного члена сім’ї.
 3. Документи, що підтверджують право громадянина та членів його сім’ї на надання пільг під час зарахування на квартирний облік відповідно до вимог чинного законодавства.

Для включення членів родини в облікову справу:

 1. Заява (рекомендований зразок додається).
 2. *Довідка про реєстрацію місця проживання особи на кожного члена сім’ї.
 3. Паспорт громадянина України для повнолітніх членів сім’ї (якщо включається повнолітній член сім’ї).
 4. Картка платника податків (ідентифікаційний номер).
 5. Свідоцтво про шлюб.
 6. Довідки за місцем роботи повнолітніх членів сім’ї про перебування (не перебування) на квартирному обліку за місцем роботи (для пенсіонерів – пенсійне посвідчення).
 7. Свідоцтво про народження якщо включається неповнолітня дитина.

Для зміни прізвища в обліковій справі: 

 1. Заява (рекомендований зразок додається).
 2. *Довідка про реєстрацію місця проживання особи на кожного члена сім’ї.
 3. Паспорт громадянина України, що змінив прізвище.
 4. Свідоцтво про шлюб або інший документ, який підтверджує офіційну зміну прізвища. 

Для об’єднання облікових справ:

 1. Заява та письмова згода на об’єднання облікових справ членів родини, які перебувають на квартирному обліку (зразок додається).
 2. *Довідка про реєстрацію місця проживання особи на кожного члена сім’ї.

Для переоформлення облікової справи на іншого члена родини: 
1. Заява (рекомендований зразок додається).

 1. *Довідка про реєстрацію місця проживання особи на кожного члена сім’ї.
 2. Свідоцтво про смерть (якщо заявник помер). 

Для поновлення на квартирному обліку:

 1. Заява (рекомендований зразок додається).
 2. *Довідка про реєстрацію місця проживання особи на кожного члена сім’ї.
 3. Правоустановчий документ на займану житлову площу.
 4. Паспорт громадянина України усіх повнолітніх членів сім’ї.
 5. Свідоцтво про укладання чи розірвання шлюбу.
 6. Свідоцтво про народження (для неповнолітніх дітей).
 7. Довідки за місцем роботи повнолітніх членів сім’ї про перебування (не перебування) на квартирному обліку за місцем роботи (для пенсіонерів – пенсійне посвідчення).
 8. Картки платників податків (ідентифікаційні номери) заявника та членів його сім’ї.
 9. Документи, що підтверджують право громадянина та членів його сім’ї на надання пільг під час зарахування на квартирний облік відповідно до вимог чинного законодавства.
 10. Викопіювання поверхового плану квартири, на приватну квартиру (технічний паспорт).

Для розділу облікової справи при розірванні шлюбу або при створенні нової сім’ї:

 1. Заява (рекомендований зразок додається).
 2. *Довідка про реєстрацію місця проживання особи на кожного члена сім’ї.
 3. Свідоцтво про розірвання шлюбу, або рішення суду.

 Для другої справи формується нова справа.

Послуга безоплатна

 1. Заява;
 2. Копія трудової книжки (щодо документів, які стосуються трудової діяльності особи).
 3. Копії документів, що підтверджують право власності (договір купівлі-продажу, заповіт, свідоцтво про прийняття спадщини, акт власності, документ дарування) – щодо документів, які стосуються прав власності.
 4. Паспорт громадянина
 5. Довіреність оформлену належним чином (для уповноваженого представника).

 Послуга безоплатна

Повний список в інформаційній картці

 1. Паспорт громадянина України – особи, що заповідає;
 2. Ідентифікаційний код;
 3. Документ, що підтверджує сплату державного мита або документ, що підтверджує право на звільнення від сплати державного мита;
 4. Заповіт (за наявності – якщо він написаний заповідачем власноручно або за допомогою загальноприйнятних технічних засобів).

У випадку, якщо посвідчується заповіт подружжя:

 • Документи на право власності на майно, яке заповідачі заповідають (для перевірки належності заповідачам майна на праві спільної сумісної власності). Такі відомості можуть бути отриманні у ЦНАП, у разі доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та наявності таких відомостей у Реєстрі
 • За бажанням – раніше посвідчений заповіт – у разі зміни заповіту (посвідчення нового заповіту).

Посадова особа органу місцевого самоврядування може на прохання особи записати заповіт з її слів власноручно або за допомогою загальноприйнятих технічних засобів. У цьому разі заповіт має бути прочитаний уголос та підписаний заповідачем, про що ним зазначається у заповіті перед його підписом.

Послуга платна

Повний список в інформаційній картці

 1. Паспорт громадянина України;
 2. Заява;
 3. Примірник заповіту, що скасовується (який знаходиться у заповідача – за наявності і за бажанням).
 4. Квитанція про оплату послуги

 Справжність підпису на заяві про скасування заповіту повинна бути нотаріально засвідченою, зокрема уповноваженою посадовою особою органу місцевого самоврядування.

 Послуга платна

Повний список в інформаційній картці

 • Паспорт громадянина України;
 • Ідентифікаційний номер;
 • Квитанція про оплату послуги**

Дублікат заповіту, посвідчений посадовою особою органу місцевого самоврядування, може бути виданий заповідачеві (у разі втрати або зіпсування заповіту) або вказаним у заповіті спадкоємцям (лише після подачі свідоцтва про смерть заповідача).

 Послуга платна

Повний список в інформаційній картці

 1. Паспорт громадянина України;
 2. Ідентифікаційний код;
 3. Документ для засвідчення підписом.
 4. Квитанція про оплату послуги або документ, що підтверджує право на звільнення від сплати державного мита.

Послуга платна

Повний список в інформаційній картці