● ПОСЛУГИ МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ

Всі документи подаються Особисто до адміністратора.

Типові документи:

 1. Заява встановленого зразка.
 2. Копія документа, що засвідчує право власності (нотаріально засвідчена) або користування земельною ділянкою, або договір суперфіцію.
 3. Ескізні наміри забудови (місце розташування будівель та споруд на земельній ділянці, відстані до меж сусідніх земельних ділянок та розташованих на них об’єктів, інженерних мереж і споруд, фасади та плани поверхів об’єктів із зазначенням габаритних розмірів, перелік систем інженерного забезпечення, у тому числі автономного, що плануються до застосування, тощо).
 4. Проект будівництва (за наявності).
 5. Засвідчена нотаріально згода співвласників земельної ділянки (житлового будинку) на забудову.

У разі внесення змін до будівельного паспорта:

 • Заява встановленого зразка (зразок додається).
 • Примірник будівельного паспорта замовника.
 • Ескізні наміри змін (місце розташування будівель та споруд на земельній ділянці, фасади та плани поверхів нових об’єктів із зазначенням габаритних розмірів тощо).
 • Засвідчена в установленому порядку згода співвласників земельної ділянки (житлового будинку) на забудову

Послуга безоплатна

Повний список в інформаційній картці

Типові документи:

 1. Заява.
 2. Копія документа про право власності (користування) земельною ділянкою.
 3. Копії документів на право власності або користування об’єктом нерухомого майна, а для новозбудованих об’єктів – зареєстрована декларація (лист про реєстрацію декларації) про готовність об’єкта до експлуатації або сертифікат, що засвідчує відповідність закінченого будівництвом об’єкта проектній документації та підтверджує його готовність до експлуатації.
 4. Копія технічного паспорту на об’єкт нерухомого майна.

Послуга безоплатна

Повний список в інформаційній картці

Типові документи:

 1. Заява;
 2. Cхема розміщення ТС, виконана на топографо-геодезичній основі М 1:500, яку виготовляє суб’єкт господарювання, що має ліцензію на виконання проектних робіт, або архітектор, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат (у разі розташування ТС на інженерних мережах – погодження на даній схемі балансоутримувача мереж);
 3. Ескіз фасадів ТС у кольорі М 1:50, які виготовляє суб’єкт господарювання, що має ліцензію на виконання проектних робіт, або архітектор, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат;
 4. Схема благоустрою прилеглої території, виготовлену суб’єктом підприємницької діяльності, який має відповідну ліцензію, архітектором, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат;
 5. Технічні умови щодо інженерного забезпечення (за наявності), отримані замовником у балансоутримувача відповідних інженерних мереж;
 6. Копія документа права власності (користування) земельною ділянкою.
 7. Посвідчена довіреність (для уповноваженого представника)

Для продовження строку дії паспорта прив’язки ТС:       

 • заява;
 • паспорт прив’язки ТС, дія якого продовжується (оригінал);
 • довіреність (для уповноваженого представника);
 • копія документа, що засвідчує право власності (користування) земельною ділянкою

Послуга безоплатна

Повний список в інформаційній картці

Типові документи:

 1. Заява;
 2. Копія документа, що засвідчує право власності (користування) земельною ділянкою засвідчена у встановленому порядку;
 3. Фотофіксація земельної ділянки з оточенням;
 4. Містобудівний розрахунок з технікоекономічними показниками запланованого об`єкта будівництва;
 5. Викопіювання з топографо-геодезичного плану М 1:2000;
 6. Кадастрова довідка з містобудівного кадастру;
 7. Демонстраційні матеріали в електронному вигляді у форматі «jpeg» із розміром зображення не менше 800х600 пікселей (фасади, генплан, фотофіксація земельної ділянки);

Додатково:

 • Рішення загальних зборів, оформлене протоколом, або рішення іншої уповноваженої особи (у разі створення об’єднання співвласників багатоквартирного будинку).
 • Посвідчена довіреність (для уповноваженого представника)

Послуга безоплатна

Повний список в інформаційній картці

Типові документи:

 1. Заява;
 2. Копія документа засвідчена у встановленому порядку, що засвідчує право власності (користування) земельною ділянкою;
 3. Документ, що підтверджує право власності /користування асвідчений у встановленому порядку об’єктом нерухомого майна)
 4. Довіреність посвідчена належним чином (для уповноваженого представника), документ, що посвідчує особу представника.

Послуга безоплатна

Повний список в інформаційній картці

Типові документи:

 1. Заява.
 2. Документ, що посвідчує право власності на об’єкт нерухомого майна до його реконструкції (крім випадків, коли право власності на такий об’єкт вже зареєстровано в Державному реєстрі прав).
 3. Технічний паспорт на житловий будинок або житлове приміщення

Послуга безоплатна

Повний список в інформаційній картці

Типові документи:

 1. Заява
 2. Кольорова фотографія місця, де планується розташувати рекламну конструкцію та комп’ютерний макет фрагменту місцевості з запропонованим рекламоносієм;
 3. Ескіз рекламного засобу, який включає конструктивне рішення рекламоносія з основними габаритними розмірами, кресленнями вузлів кріплення, дані про застосовані матеріали, про під’єднання до електропостачання, іншими технічними характеристиками, обов’язковим підписом проектанта щодо дотримання нормативних вимог
 4. Висновок технічної експертизи спеціалізованих підприємств, установ та організацій (у випадку розташування дахових рекламних засобів).

Для продовження строку дії Дозволу подається:

 • Заява про продовження строку дії Дозволу на розміщення зовнішньої реклами.
 • Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами.

Послуга безоплатна

Повний список в інформаційній картці

Типові документи:

 1. Заява (згідно з додатком);
 2. Витяг з ЄДР;
 3. Копія документа, що свідчить про право заявника на використання відповідного об’єкту (свідоцтва про право власності, договору оренди тощо).

Для встановлення режиму роботи об’єктів торгівлі та сфери послуг, розташованих на захищених об’єктах (у вбудованих та прибудованих до житлових будинків приміщеннях), в нічний час з 22-00 до 8-00 години суб’єкт господарювання подає:

 • висновок санітарно-епідеміологічної служби про відповідність об’єкта гігієнічним нормативам шумових параметрів

Послуга безоплатна

Повний список в інформаційній картці

Типові документи:

 1. Заява
 2. Копія паспорт громадянина України
 3. Копія ідентифікаційного кода
 4. Копія висновку медико-соціальної експертної комісії, лікувально-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу (інші підтверджуючі документи у разі необхідності.)
 5. Довідка, підтверджуюча факт пожежі або акт обстеження на предмет збитків від пожежі або стихійного лиха
 6. Акт обстеження матеріально-побутових умов заявника
 7. Копія свідоцтва про смерть
 8. Реквізити особистого рахунка в банківській установі

Послуга безоплатна

Повний список в інформаційній картці

Типові документи:

 1. Заява
 2. Ксерокопія паспорта
 3. Ксерокопія ідентифікаційного коду
 4. Довідка про склад сім’ї заявника
 5. Копія посвідчення учасника бойових дій (з предявленням оригіналу)
 6. Реквізити особистого рахунка в банківській установі
 7. Довідка про доходи кожного члена сімї заявника
 8. Акт обстеження матеріально-побутових умов

Послуга безоплатна

Повний список в інформаційній картці